Tổng hợp các cách kết bài cho văn bản thuyết minh (về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội), (về một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên) lớp 11

Như vậy, ….. là vấn đề mang những bài học hay thức tỉnh con người một cách sâu sắc. Với mỗi chúng ta hãy nâng cao ý thức bản thân để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Như vậy, ….. là vấn đề mang những bài học hay thức tỉnh con người một cách sâu sắc. Với mỗi chúng ta hãy nâng cao ý thức bản thân để xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Mẫu 2

…(Vấn đề thuyết minh) mang đến cho chúng ta những bài học quý giá để mỗi người tự nhận thức lại bản thân chính mình từ đó nâng cao ý thức và ngày càng hoàn thiện chính mình để trở thành một công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội 

Mẫu 3

…Là vấn đề mang đến những bài học, trong đó có cả tích cực lần tiêu cực. Điều chúng ta cần là biết bảo vệ những cái tích cực, tốt đẹp và ngăn ngừa, đối phó với những cái tiêu cực, xấu xảy ra. Có như thế môi trường sống của chúng ta mới trở nên tươi đẹp hơn. 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close