Tổng hợp các cách mở bài cho bài báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội lớp 11

…(Vấn đề nghiên cứu) là …( nêu định nghĩa). Nó có ý nghĩa to lớn đối với đời sống tinh thần của con người. Việc nghiên cứu …(Vấn đề nghiên cứu) là để tác phẩm được chú ý nhiều hơn. Từ đó khai thác được những vẻ đẹp của tác phẩm và có cái nhìn mới mẻ hơn về…(Vấn đề nghiên cứu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

…(Vấn đề nghiên cứu) là …( nêu định nghĩa). Nó có ý nghĩa to lớn đối với đời sống tinh thần của con người. Việc nghiên cứu …(Vấn đề nghiên cứu) là để tác phẩm được chú ý nhiều hơn. Từ đó khai thác được những vẻ đẹp của tác phẩm và có cái nhìn mới mẻ hơn về…(Vấn đề nghiên cứu).

Mẫu 2

Tác phẩm… có ảnh hưởng đáng kể đến…( vấn đề nghiên cứu) qua từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Chúng có ý nghĩa to lớn đối với đời sống tinh thần của…Vd: Sử thi Ra-ma-ya-na có ảnh hưởng đáng kể tới văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử khác nhau với những biểu hiện đa dạng.

Mẫu 3

Tác phẩm … là một trong những …(thể loại: truyền thuyết, cổ tích, sử thi, ca dao tục ngữ…) tiêu biểu của văn học dân gian Việt Nam. Tác phẩm kể về … (Nội dung ). Từ đó giúp người đọc có cái nhìn khái quát và rõ nét hơn về tác phẩm…nói riêng và nền văn học dân gian Việt Nam nói chung. (Dành cho văn học dân gian Việt Nam)

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close