Phân tích văn bản Cộng đồng và cá thể

An-be Anh-xtanh được biết đến là một trong những vĩ nhân của loài người. Ông là nhà vật lý lí thuyết thiên tài người Đức, sinh năm 1879 và mất năm 1955.

An-be Anh-xtanh được biết đến là một trong những vĩ nhân của loài người. Ông là nhà vật lý lí thuyết thiên tài người Đức, sinh năm 1879 và mất năm 1955. Ông là nhà bác học lớn và có tầm ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực trong đời sống như vật lý, lượng tử, toán học, khoa học, tôn giáo, chính trị,...Năm 1921, An-be Anh-xtanh được trao giải Nô ben vật lý, ton vinh những cống hiến to lớn của ông đối với ngành Vật lý và những phát minh về định luật hiệu ứng quang điện. Ngoài ra, ông còn có nhiều sáng kiến quan trọng cho cuộc sống của con người hiện nay bằng bộ não thiên tài của mình. 

Đoạn trích Cộng đồng và cá thể là tiểu luận được trích từ cuốn sách Thế giới như tôi thấy. Cuốn sách này là những tư tưởng được An-be Anh-xtanh đúc kết từ những vấn đề của khoa học và đời sống. Cuốn sách được công bố lần đầu tiên tại Đức vào năm 1931, sau đó được tái bản vào năm 1955 ở Mỹ sau sự chỉnh sửa, bổ sung. 

Đoạn trích Cộng đồng và cá thể là một bài nghiên cứu về hai khái niệm cộng đồng và cá thể, cũng như tầm quan trọng của chúng trong lịch sử phát triển của loài người. Tác giả dùng những lời lẽ dẫn chứng, những ví dụ để nói về vấn đề mang tầm xã hội.

Theo ông, cá thể và cộng đồng là hai khái niệm tách biệt, thậm chí cá thể còn có sự vượt trội hơn cả cộng đồng. Ông cho rằng, những cá thể mới là người hình thành nên văn hoá và mang lại giá trị cho xã hội. Cộng đồng được tạo nên dựa trên sự hình thành của các cá thể, một cá thể mạnh mới có thể tạo nên một cộng đồng vững chắc.

Tuy nhiên, cái nhìn của Anh-xtanh về hiện tại lại khiến cho con người phải suy ngẫm. Những cá thể dần mất đi sự tài giỏi bẩm sinh,lòng người tối tăm. dùng chiến tranh và tiền tài làm lu mờ đi tất cả. 

Cuối cùng, ông đưa ra ý kiến tôn trọng lao động và bắt buộc phải lao động. Từ đó mới có thể tạo nên một cộng đồng lớn mạnh từ những cá thể đơn lẻ. 

Nội dung của tác phẩm chủ yếu để làm rõ hai khái niệm cộng đồng và cá thể, cũng như tác dụng của cá thể trong cộng đồng. Nó cũng khiến cho chúng ta hiểu, muốn cộng đồng được lớn mạnh thì bắt buộc phải bắt đầu từ cá thể. 

Đoạn trích Cộng đồng và cá thể cho người đọc thấy được sự quan trọng của con người trong thời đại phát triển và tác dụng của những cá thể trong cộng đồng. Một cộng đồng muốn lớn mạnh phải xây dựng từ cá thể đơn lẻ. Bằng những dẫn chứng và lý luận logic, An-be Anh-xtanh khiến người đọc liên tục gật đầu cho những luận điểm của bản thân. 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close