Tổng hợp các cách kết bài cho văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học lớp 11

Tác phẩm… đã kết thúc nhưng những dấu ấn của nó còn đọng lại, dạy cho ta những bài học về …(vấn đề nghị luận) để từ đó mỗi người thêm yêu và trân quý cuộc sống này hơn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Tác phẩm… đã kết thúc nhưng những dấu ấn của nó còn đọng lại, dạy cho ta những bài học về …(vấn đề nghị luận) để từ đó mỗi người thêm yêu và trân quý cuộc sống này hơn. 

Mẫu 2

…(vấn đề nghị luận) được đề ra trong tác phẩm không chỉ có giá trị đối với bạn đọc hôm nay mà còn cả mai sau về con người ta biết cách …(vấn đề nghị luận) để từ đó rút ra cho mình những bài học và sống ý nghĩa hơn

Mẫu 3

Có lẽ …(vấn đề nghị luận) là một trong những điều đáng giá trong cuộc sống mà mỗi chúng ta cần trân trọng. Nhắc nhở mỗi người sống, cống hiến góp phần tô đẹp cho cuộc sống.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close