Câu hỏi vận dụng trang 9

Các yếu tố tự nhiên có vai trò như thế nào đối với việc luyện tập TDTT? Ngoài các yếu tố tự nhiên, hiệu quả của hoạt động luyện tập TDTT còn bị chi phối bởi những yếu tố nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 9, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng đá):

Các yếu tố tự nhiên có vai trò như thế nào đối với việc luyện tập TDTT?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 1. Sử dụng các yếu tố tự nhiên để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất (SGK trang 4)

- Chỉ ra vai trò của các yếu tố tự nhiên đối với việc tập TDTT


Lời giải chi tiết:

- Là điều kiện và phương tiện để tiến hành có hiệu quả các hoạt động TDTT; trực tiếp hoặc gián tiếp cấu thành lượng vận động của buổi tập, của quá trình luyện tập

- Chi phối việc lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động thể lực, bài tập vận động nhằm đảm bảo tính phù hợp với tình trạng sức khỏe, trình độ thể lực của người tập.

- Có ảnh hưởng đối với việc lựa chọn thời điểm, thời gian tiến hành các hoạt động GDTC và luyện tập TDTT, là một trong những căn cứ và yêu cầu đã hình thành các biện pháp phòng ngừa chấn thương trong luyện tập TDTT và hồi phục sau luyện tập.

- Là một trong những căn cứ để xây dựng kế hoạch luyện tập TDTT của mỗi người, kế hoạch GDTC của nhà trường.


Câu 2

Câu 2 (Trang 9, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng đá):

Ngoài các yếu tố tự nhiên, hiệu quả của hoạt động luyện tập TDTT còn bị chi phối bởi những yếu tố nào?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 4)

Lời giải chi tiết:

- Ngoài các yếu tố tự nhiên, hiệu quả của hoạt động luyện tập TDTT còn bị chi phối bởi các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

+ Các chất sinh năng lượng (chất đạm, chất béo, chất bột đường).

+ Các chất không sinh năng lượng (vitamin, chất khoảng và nước).


Câu 3

Câu 3 (Trang 9, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng đá):

Nội dung và yêu cầu cơ bản trong việc sử dụng các yếu tố tự nhiên để luyện tập TDTT là gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 1. Sử dụng các yếu tố tự nhiên để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất (SGK trang 4)

- Chỉ ra nội dung và yêu cầu cơ bản trong việc sử dụng các yếu tố tự nhiên để luyện tập TDTT


Lời giải chi tiết:

- Sử dụng các yếu tố có lợi của môi trường tự nhiên một cách thường xuyên để tăng cường hiệu quả hoạt động TDTT; tích cực, chủ động triển khai các biện pháp nhằm hạn chế những tác động bất lợi của môi trường tự nhiên đối với quá trình tên luyện sức khoẻ và phát triển các tố chất thể lực.

- Nội dung, kế hoạch luyện tập và lượng vận động phải được lựa chọn, điều chỉnh phù hợp với đặc điểm cá nhân (lửa tuổi, giới tính, trình độ thể lực), đặc điểm khí hậu, thời tiết của vùng miền

- Đối với các môn thể thao ngoài trời, chủ động giảm khối lượng bài tập khỏi động trong điều kiện nắng nóng (do không cần phải làm nóng cơ thể nhiều), tăng khởi lượng bài tập khởi động trong điều kiện giá lạnh (do cơ, dây chằng bị giảm khả năng co giãn).

- Lựa chọn và sử dụng các yếu tố tự nhiên để xây dựng chế độ, liệu pháp hồi phục hợp lí khoa học; tiến hành các bài tập và hình thức thả lòng, hồi phục cơ thể sau vận động


Câu 4

Câu 4 (Trang 9, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng đá):

Nhu cầu dinh dưỡng trong việc luyện tập TDTT như thế nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 2. Sử dụng dinh dưỡng trong luyện tập TDTT để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất (SGK trang 6)

- Chỉ ra những nhu cầu dinh dưỡng trong việc luyện tập TDTT


Lời giải chi tiết:

- Chất đạm ( Protein): Nhu cầu về chất đạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chế độ dinh dưỡng đối với người tham gia luyện tập TDTT. 

- Chất béo (Lipid): Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể trong quá trình luyện tập các môn thể thao diễn ra trong thời gian dài.

- Chất bột đường (Cacbohydrate): Là nguồn năng lượng rất quan trọng duy trì hoạt động của vỏ đại não.

- Vitamin: Tuy không tham gia vào cấu tạo cơ thể và không phải là nguồn cung cố năng lượng cho cơ thể nhưng có vai trò đặc biệt đối với các quá trình sinh hóa xảy ra trong cơ thể.

- Chất khoáng: Là thành phần cấu tạo của một số tổ chức tế bào, quyết định áp suất thẩm thấu của các dịch, hoạt tính của các men, tham gia vào quá trình co cơ

- Nước uống: Là môi trường thuận lợi cho hoạt động tiêu hoá, hấp thụ, bài tiết và vận chuyển các chất dinh dưỡng


Câu 5

Câu 5 (Trang 9, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng đá):

Sử dụng dinh dưỡng trong quá trình luyện tập TDTT cần thực hiện những yêu cầu nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 2. Sử dụng dinh dưỡng trong luyện tập TDTT để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất (SGK trang 6)

- Chỉ ra những yêu cầu cần thực hiện khi sử dụng dinh dưỡng trong quá trình luyện tập TDTT


Lời giải chi tiết:

- Đủ về số lượng, đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể (đảm bảo chế độ ăn 3 bữa trong một ngày)

- Các chất dinh dưỡng cơ bản phải phù hợp với nhu cầu của cơ thể: Khẩu phần ăn mỗi bữa cần đa dạng về loại thực phẩm với đủ các nhóm chất.

- Đảm bảo cân bằng năng lượng: Bổ sung năng lượng đã tiêu hao; đáp ứng nhu cầu năng lượng theo độ tuổi, giới tính và đặc điểm hoạt động của môn thể thao được lựa chọn để luyện tập.

- Cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể phù hợp với tình trạng thời tiết, thời gian vận động, loại hình hoạt động của môn thể thao.


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close