Bài 2: Các tình huống được phát bóng biên và ném phạt trong thi đấu môn bóng rổ

Nêu và phân tích các tình huống đội được hưởng quả phát bóng biên Để thực hiện quả ném phạt đúng luật, các em cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 17, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng rổ):

Nêu và phân tích các tình huống đội được hưởng quả phát bóng biên.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 1.3. Các tình huống sẽ thực hiện phát bóng biên trong thi đấu (SGK trang 13)

- Phân tích các tình huống đội được hưởng quả phát bóng biên.


Lời giải chi tiết:

-  Bắt đầu các hiệp đấu (ngoại trừ hiệp đấu thứ nhất) và các hiệp phụ, tình huống phát bảng biên sẽ được thực hiện ở đường giữa sân nối dài, đối diện bàn thư kí

- Sau tình huống bóng vào rổ hoặc quả ném phạt cuối bóng vào rổ.

- Sau tình huống phạm luật về cách chơi bóng của một đầu thủ: làm bóng ra biên; phạm các luật: Luật 3 giây, Luật 5 giây, Luật 8 giây, Luật 24 giây; đưa bóng về sân sau; dùng chân chơi bóng; phạm Luật chạy bước phạm Luật hai lần dẫn bóng; người ném phạt phạm luật trong khi thực hiện trái ném phạt cuối...

- Khi đồng hồ thi đấu hiển thị 2:00 phút hoặc ít hơn trong hiệp 4 hoặc hiệp phụ sau một lần hội ý của đội được quyền kiểm soát bóng ở sân sau, huấn luyện viên của đội này được quyền chọn vị trí phát bằng biên tại vạch phát bóng biên ở sân trước hoặc tại nơi gần nhất với vị trí trận đấu được dừng lại trước đó ở phần sân sau để tiếp tục trận đấu.

- Sau một lỗi cá nhân của đội phòng thủ và tình huống phạm lỗi khi đối phương không có động tác ném rổ và tổng số lỗi cá nhân của đội phòng thủ chưa vượt quá 4 lỗi đồng đội.

- Sau một lỗi cá nhân của đội bóng đang kiểm soát bóng sống hoặc được quyền kiểm soát bóng.

- Sau một lỗi kĩ thuật, trận đấu sẽ được tiếp diễn với tình huống phát bóng biên gần vị trí của bóng khi có lỗi kĩ thuật xảy ra, trừ khi có quy định khác trong luật.

- Sau một lỗi phần tinh thần thể thao hoặc lỗi trục xuất, trận đấu sẽ được tiếp tục với tình huống phát bóng biên ở đường phát bóng biên ở sân trước, trừ khi có quy định khác trong luật.

- Tất cả các tình huống ném rổ hoặc ném phạt bóng vào rổ không được tính điểm, trận đấu sẽ được tiếp diễn với vị trí phát bóng biên ở đường ném phạt nối dài.


Câu 2

Câu 2 (Trang 17, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng rổ):

Để thực hiện quả ném phạt đúng luật, các em cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 2.5. Quy định khi đấu thủ ném phạt (SGK trang 16)

- Chỉ ra các quy định cần thực hiện để có quả ném phạt đúng luật


Lời giải chi tiết:

- Đứng vào một vị trí phía sau đường ném phạt và bên trong nửa vòng tròn ném phạt. 

- Được sử dụng bất kì cách nào để ném bóng sao cho bóng đi vào rõ hướng từ trên xuống hoặc làm cho bóng chạm vành rổ

- Thực hiện mỗi pha ném rổ trong vòng 5 giây sau khi được trọng tài chuyền bóng.

- Không được dẫm vạch ném phạt hoặc bước vào khu vực giới hạn cho đến khi bóng vào rổ hoặc chạm vành rổ

- Không được thực hiện động tác giả.

- Khi một đấu thủ ném phạt và có tranh bóng, các đấu thủ còn lại sẽ chiếm giữ ở các vị trí như (H. 9) với A là đội tấn công (ném phạt), B là đội phòng thủ.


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close