Bài 1: Kĩ thuật di chuyển tiến chéo

Phân tích kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải, bên trái trong luyện tập môn Cầu lông Trong luyện tập kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải, bên trái cần lưu ý những yêu cầu gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 21, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Phân tích kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải, bên trái trong luyện tập môn Cầu lông.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 18)

- Phân tích các kĩ thuật trong di chuyển tiến chéo bên phải, bên trái


Lời giải chi tiết:

- Kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải

+ TTCB: Hai chân đứng rộng bằng vai, gối hơi khuỵu, trọng lượng cơ thể dồn đều trên hai chân. Thân trên hơi ngả ra trước, tay phải cắm vợt ở phía trước, đầu vợt cao hơn trán, mắt quan sát cầu (H.3a)

+ Thực hiện: Từ TTCB, chân trái bước chéo ra trước, sang phải một bước (H.3b). Khi chân trái chạm sân, chân phải bước tiếp ra trước một bước dài, gối khuỵu, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân phải. Chân trái duỗi thẳng, chạm sàn bằng nửa trước bàn chân để thực hiện động tác đánh cầu (H.3c).

+ Kết thúc: Về TTCB.

- Kĩ thuật di chuyển chéo bên trái

+ TTCB: Hai chân đứng rộng bằng vai, gối hơi khuỵu, trọng lượng cơ thể dồn đều trên hai chân. Thân trên hơi ngả ra trước, tay phải cắm vợt ở phía trước, đầu vợt cao hơn trán, mắt quan sát cầu (H.4a)

+ Thực hiện: Từ TTCB, chân trái bước chéo ra trước, sang trái một bước (H.4b). Khi chân trái chạm sàn, chân phải bước tiếp ra trước một bước dài, gối khuỵu, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân phải. Chân trái duỗi thằng chạm sản bằng nửa trước bản chắn để thực hiện động tác đánh cầu (H.4c).

+ Kết thúc: Về TTCB


Câu 2

Câu 2 (Trang 21, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Trong luyện tập kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải, bên trái cần lưu ý những yêu cầu gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 18)

- Đưa ra các lỗi cần chú ý khi luyện tập kĩ thuật


Lời giải chi tiết:

- Kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải

+ Lỗi sai thường gặp. Thứ tự thực hiện các bước chắn không đúng. 

+ Cách sửa: Tập từng bước từ chạm đến nhanh, lặp lại nhiều lần.

- Kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên trái

+ Lỗi sai thường gặp: Độ dài bước chân chưa phù hợp.

+ Cách sửa: Tập từng bước từ chậm đến nhanh, lặp lại nhiều lần với các điểm cầu rơi khác nhau.


  • Bài 2: Kĩ thuật di chuyển lùi chéo

    Phân tích kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái trong luyện tập môn Cầu lông. Trong luyện tập kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái cần lưu ý những yêu cầu gì?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close