Bài 2: Kĩ thuật di chuyển lùi chéo

Phân tích kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái trong luyện tập môn Cầu lông. Trong luyện tập kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái cần lưu ý những yêu cầu gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 25, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Phân tích kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái trong luyện tập môn Cầu lông

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 23)

- Chỉ ra các kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái trong luyện tập cầu lông


Lời giải chi tiết:

- Kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải

+ TTCB: Hai chân đứng rộng bằng vai, gối hơi khuỵu, trọng lượng cơ thể dẫn đều trên hai chân. Thân trên hơi ngả ra trước, tay phải cầm vợt ở phía trước, đầu vợt cao hơn trán, mắt quan sát cầu (H.2a).

+ Thực hiện: Từ TTCB, chân phải bước ra sau, chéo sang phải một bước (H.2b), khi chân phải chạm sân, chân trái thu về sát chân phải để làm trụ (H.2c) và bước tiếp chân phải ra sau, chéo sang phải để thực hiện động tác đánh cầu (H.2d).

+ Kết thúc: Về TTCB

- Kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái

+ TTCB: Hai chân đứng rộng bằng vai, gối khuỵu, trọng lượng cơ thể dẫn đầu tiên hai chân. Thân trên hơi ngả ra trước, tay phải cầm vợt ở phía trước, đầu vợt cao hơn trán, mắt quan sát cầu (H.3a).

+ Thực hiện: Từ TTCB, chắn phải bước ra sau, chéo sang trái một bước (H.3b), khi chân phải chạm sàn, chân trái thu về sát chân phát để làm trụ (H.3c) và bước tiếp chân phải ra sau, chéo sang trái để thực hiện động tác đánh cầu (H.30)

+ Kết thúc: Về TTCB


Câu 2

Câu 2 (Trang 25, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Trong luyện tập kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái cần lưu ý những yêu cầu gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 23)

- Chỉ ra các điểm cần lưu ý khi thực hiện kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải, bên trái trong luyện tập cầu lông


Lời giải chi tiết:

- Kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải

+ Lỗi sai thường gặp: Bước sai chân, hướng di chuyển không đúng.

+ Cách sửa: Tập từng bước và phối hợp nhiều bước từ chậm đến nhanh.

- Kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái

+ Lỗi sai thường gặp: Mất thăng bằng khi di chuyển.

+ Cách sửa: Tập lập lại nhiều lần.


  • Bài 1: Kĩ thuật di chuyển tiến chéo

    Phân tích kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải, bên trái trong luyện tập môn Cầu lông Trong luyện tập kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải, bên trái cần lưu ý những yêu cầu gì?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close