Bài 1: Kĩ thuật bắt bóng trung bình và bắt bóng bổng

Nêu sự khác biệt về hình tay, vị trí tiếp xúc giữa tay và bóng trong các tỉnh huống bắt bóng trung bình, bắt bóng bổng. Khi luyện tập kĩ thuật bắt bóng bổng, người tập phải lưu ý những vấn đề gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 59, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng đá):

Nêu sự khác biệt về hình tay, vị trí tiếp xúc giữa tay và bóng trong các tỉnh huống bắt bóng trung bình, bắt bóng bổng.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 56)

- Chỉ ra sự khác biệt về hình tay, vị trí tiếp xúc giữa tay và bóng trong các tỉnh huống bắt bóng trung bình, bắt bóng bổng.


Lời giải chi tiết:

- Kĩ thuật bắt bóng trung bình: Khi bóng đến, từ TTCB, hai tay đưa ra trước, các ngón tay tiếp xúc phía trước, chếch dưới bóng. Sau khi bắt bóng, nhanh chóng thu tay và bóng về trước ngực 

- Kĩ thuật bắt bóng bổng: Khi bóng đến từ TTCB thân người vươn thẳng, hai tay đưa lên cao, chếch ra trước, hai lòng bàn tay hơi hướng vào nhau, các ngón tay hơi khum .Khi tiếp xúc bóng, hai bàn tay, các ngón tay ôm vào phía trước, chếch dưới và hai bên bóng. Sau khi bắt bóng, nhanh chóng thu tay và bóng về trước ngực 


Câu 2

Câu 2 (Trang 59, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng đá):

Khi luyện tập kĩ thuật bắt bóng bổng, người tập phải lưu ý những vấn đề gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 57)

- Chỉ ra những điểm cần lưu ý khi thực hiện kĩ thuật bắt bóng bổng


Lời giải chi tiết:

- Khi thực hiện cần sử dụng cả hai tay để bắt bóng trong các tình huống bóng bay đến độ cao trên đầu và trước mặt

- Cần rèn luyện phản xạ va đạp bóng; Khi bóng tới, hãy phản ứng nhanh chóng và nhảy cao để bắt bóng.

- Cần có tư thế đúng và ổn định để có thể sẵn sàng bắt bóng.

- Cần chú ý theo dõi quỹ đạo di chuyển của bóng để có thể xác định được vị trí và thời điểm chính xác để bắt bóng.


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close