Bài 1: Kĩ thuật nhoài người đỡ bóng bằng một tay

Kĩ thuật nhoài người đỡ bóng bằng một tay thường được vận dụng trong những tình huống nào? Khi tập luyện kĩ thuật nhoài người đỡ bóng nên tập như thế nào để tránh chấn thương?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 19, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng chuyền):

Kĩ thuật nhoài người đỡ bóng bằng một tay thường được vận dụng trong những tình huống nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 17)

- Chỉ ra những tình huống vận dụng kĩ thuật nhoài người đỡ bóng bằng 1 tay


Lời giải chi tiết:

Kĩ thuật thường được vận dụng cứu bóng trong các tình huống bóng rơi nhanh phía trước và xa tầm với.


Câu 2

Câu 2 (Trang 19, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng chuyền):

Khi tập luyện kĩ thuật nhoài người đỡ bóng nên tập như thế nào để tránh chấn thương?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 17)

- Chỉ ra cách để tránh chấn thương khi luyện tập kĩ thuật nhoài người đỡ bóng


Lời giải chi tiết:

- Khởi động trước khi tập

- Thực hiện chính xác các bước của kĩ thuật

+ Tư thế chuẩn bị: Đứng tư thế chuẩn bị trung bình hoặc thấp, chân rộng bằng hoặc hơn vai, hai tay co tự nhiên, thân trên hơi ngả về trước 

+ Thực hiện động tác: Từ tư thế chuẩn bị bước một bước dài lên trước và khuỵu thấp gối, chân còn lại duỗi tự nhiên, thân người đổ về phía trước đồng thời tay vươn về trước để đỡ bóng.

+ Kết thúc: Đứng dậy, trở về tư thế chuẩn bị


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close