Bài 2: Chiến thuật đánh cầu tấn công trong thi đấu đơn

Phân tích chiến thuật đánh cầu cao xa vào hai góc cuối sân trong thi đấu đơn Khi thực hiện chiến thuật tấn công liên tục bằng kĩ thuật đập cầu cần lưu ý những yêu cầu gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 73, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Phân tích chiến thuật đánh cầu cao xa vào hai góc cuối sân trong thi đấu đơn

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 71)

- Phân tích chiến thuật đánh cầu cao xa vào hai góc cuối sân trong thi đấu đơn


Lời giải chi tiết:

- Là chiến thuật sử dụng các đường cầu cao xa đẩy đối phương về hai góc cuối sân, tạo thế chủ động chờ cơ hội dứt điểm.

- Khi thực hiện chiến thuật này cần sử dụng kĩ thuật di chuyền lùi chéo phối hợp với Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay để đánh cầu theo đường thẳng hoặc chéo về hai góc cuối sân (H.2), từ đó tạo cơ hội giành điểm.


Câu 2

Câu 2 (Trang 73, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Khi thực hiện chiến thuật tấn công liên tục bằng kĩ thuật đập cầu cần lưu ý những yêu cầu gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 71)

- Chỉ ra những yêu cầu cần thực hiện khi sử dụng chiến thuật tấn công liên tục bằng kĩ thuật đập cầu


Lời giải chi tiết:

- Là chiến thuật sử dụng các kĩ thuật đập cầu đưa đối phương vào thẻ bị động để dứt điểm.

- Khi thực hiện chiến thuật này cần sử dụng kĩ thuật di chuyển ngang hoặc lùi chéo phối hợp với kĩ thuật đập cầu tấn công liên tục vào các điểm khác nhau bên sân đối phương để giành điểm (H.3).


  • Bài 3: Chiến thuật đánh cầu phòng thủ trong thi đấu đơn

    Nêu sự khác nhau giữa chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu cao xa về cuối sân và chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu thấp gần qua lưới Trong thi đấu đơn, khi thực hiện chiến thuật đánh cầu phòng thủ cần lưu ý những yếu tố nào?

  • Bài 1: Chiến thuật giao cầu trong thi đấu đơn

    Phân tích chiến thuật giao cầu cao xa phòng thủ bằng đường cầu thấp gần trong thi đấu đơn Khi thực hiện chiến thuật giao cầu thấp gần tấn công bằng đập cầu cần lưu ý những yêu cầu gì?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close