Bài 1: Vai trò và tác dụng cơ bản của môn cầu lông đối với sự phát triển thể chất

Hãy nêu vai trò và tác dụng của luyện tập môn Cầu lông đối với sự phát triển thể chất.

Đề bài

Câu 1 (Trang 12, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Hãy nêu vai trò và tác dụng của luyện tập môn Cầu lông đối với sự phát triển thể chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 9)

- Nêu ra vai trò và tác dụng của việc luyện tập môn cầu lông đối với sự phát triển thể chất


Lời giải chi tiết

- Vai trò của môn Cầu lông đối với sự phát triển thể chất

+ Trang bị phương tiện và phương pháp rèn luyện thân thể

+ Ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển thể chất

+ Tích cực hóa quá trình rèn luyện thân thể

- Tác dụng của luyện tập môn Cầu lông đối với sự phát triển thể chất.

+ Hình thành và phát triển kĩ năng vận động

+ Rèn luyện và phát triển các tố chất thể lực

+ Nâng cao năng lực hoạt động của một số cơ quan chức năng trong cơ thể


  • Bài 2: Một số điều luật thi đấu cầu lông

    Trong thi đấu đơn, khi bên giao cầu giành được điểm thì đứng nguyên ô vừa giao cầu hay đổi ô giao cầu? Trong thi đấu đôi, khi giao cầu thắng điểm thì người bên giao cầu giữ nguyên hay đổi vị trí đứng giao cầu?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close