Bài 2: Kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay

Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay với kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay Thảo luận nhóm để nắm rõ những lỗi sai thường gặp trong kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay và thuận tay

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 41, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay với kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 35 và trang 39)

- Chỉ ra sự khác biệt giữa kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay với kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay.


Lời giải chi tiết:

- Thực hiện:

+ Kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay: Từ TTCB, chân phải bước ra trước chéo sang phải một bước, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân phải, chân trái chạm sân bằng nửa trước bàn chân, tay phải cầm vợt vươn ra trước (H.2b). Xoay cổ tay sang trái (cổ tay cao hơn mặt vợt), lòng bàn tay úp, mặt vợt hơi nghiêng về hướng sân đối phương, đánh nhẹ vào để cầu để đưa cầu qua lưới (H.2c). 

+ Kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay: Từ TTCB, chân phải bước ra trước chéo sang phải một bước, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân phải, chân trái chạm sân bằng nửa trước bàn chân, tay phải cầm vợt vươn ra trước (H.2b). Xoay cổ tay sang phải (cổ tay cao hơn mặt vợt), lòng bàn tay ngửa, mặt vợt hơi nghiêng về hướng sân đối phương, đánh nhẹ vào để cầu để đưa cầu qua lưới (H.2c).


Câu 2

Câu 2 (Trang 41, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Thảo luận nhóm để nắm rõ những lỗi sai thường gặp trong kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay và thuận tay

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần chú ý ( SGK trang 36 và trang 39)

- Chỉ ra các lỗi sai thường gặp khi thực hiện kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay và thuận tay


Lời giải chi tiết:

- Kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay: 

+ Lỗi sai thường gặp: Độ nghiêng của mặt vợt không phù hợp dẫn đến cầu không qua lưới.

+ Cách sửa: Tập lặp lại kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay không cầu hoặc với cầu treo.

- Kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay:

+ Lỗi sai thường gặp: Cầm vợt quá chặt dẫn đến cầu bay không theo ý muốn

+ Cách sửa: Lặp lại kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay với cầu treo


  • Bài 1: Kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay

    Phân tích kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay trong luyện tập môn Cầu lông Hãy cho biết thời điểm mặt vợt tiếp xúc cầu (trong kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay) cần lưu ý những vấn đề gì?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close