Bài 3: Chiến thuật đánh cầu phòng thủ trong thi đấu đơn

Nêu sự khác nhau giữa chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu cao xa về cuối sân và chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu thấp gần qua lưới Trong thi đấu đơn, khi thực hiện chiến thuật đánh cầu phòng thủ cần lưu ý những yếu tố nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 77, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Nêu sự khác nhau giữa chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu cao xa về cuối sân và chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu thấp gần qua lưới

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 75)

- Chỉ ra sự khác nhau giữa chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu cao xa về cuối sân và chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu thấp gần qua lưới


Lời giải chi tiết:

- Áp dụng

+ Chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu cao xa về cuối sân: Trên toàn sân nhằm đẩy đối phương về cuối sân, hạn chế hiệu quả tấn công của đối phương, chờ cơ hội lấy lại thế chủ động

+ Chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu thấp gần qua lưới: Nửa sân trên, khi đối phương tấn công bằng các đường cầu ngắn hoặc đập cầu

- Thực hiện

+ Chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu cao xa về cuối sân: Sử dụng các kĩ thuật di chuyển trên toàn sân phối hợp chủ yếu với kĩ thuật đánh cầu thấp tay để đánh cầu cao xa về cuối sân đối phương bằng các đường cầu thẳng hoặc chéo

+ Chiến thuật phòng thủ bằng đánh cầu thấp gần qua lưới: Sử dụng các kĩ thuật di chuyển ngang, tiến chéo bên phải hoặc bên trái phối hợp với kĩ thuật đánh cầu thấp tay để đánh cầu sang sân đối phương bằng các đường cầu ngắn bay sát mép trên lưới có điểm rơi ở khu vực 1,98m


Câu 2

Câu 2 (Trang 77, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Trong thi đấu đơn, khi thực hiện chiến thuật đánh cầu phòng thủ cần lưu ý những yếu tố nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 75)

- Chỉ ra những điều cần lưu ý khi thực hiện chiến thuật đánh cầu phòng thủ trong thi đấu đơn


Lời giải chi tiết:

- Cần sử dụng thành thạo các kĩ thuật di chuyển, phối hợp với những kĩ thuật đánh cầu thấp tay, … để cầu đến bên đối phương bằng các đường cầu thẳng, chéo hoặc ngắn phù hợp với các chiến thuật phòng thủ đã chọn


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close