Bài 3: Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đánh cầu cao thuận tay

Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đánh cầu cao thuận tay với phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đánh cầu cao thuận tay

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 53, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đánh cầu cao thuận tay với phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đánh cầu cao thuận tay

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 47 và trang 51)

- Chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đánh cầu cao thuận tay với phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đánh cầu cao thuận tay


Lời giải chi tiết:

- Thực hiện:

+ Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đánh cầu cao thuận tay: Từ TTCB, khi xác định điểm rơi của cầu ở góc phải cuối sân, thực hiện di chuyển lùi chéo bên phải (H.2b,c). Bước cuối di chuyển, thân người ở tư thế chân trước chân sau, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân sau (H.2d), sau đó đưa vợt thực hiện phối hợp kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay (H.2e).

+ Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đánh cầu cao thuận tay: Từ TTCB, khi xác định điểm rơi của cầu ở góc trái cuối sân, thực hiện di chuyển lùi chéo bên trái (H.2b,c). Bước cuối di chuyển, thân người ở tư thế chân trước chân sau, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân sau (H.2d), sau đó đưa vợt thực hiện phối hợp kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay (H.2e).


Câu 2

Câu 2 (Trang 53, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Trong luyện tập phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đánh cầu cao thuận tay cần lưu ý những yêu cầu gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 51)

- Chỉ ra những lưu ý khi thực hiện phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đánh cầu cao thuận tay


Lời giải chi tiết:

- Lỗi sai thường gặp: Bước di chuyển lùi sai chân dẫn đến kĩ thuật đánh cầu không đúng. 

- Cách sửa: Tập lặp lại từng bước di chuyển với đưa vợt từ chậm đến nhanh.


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close