Bài 2: Chiến thuật phòng thủ khu vực( thủ liên phòng)

Hãy nêu những ưu điểm, hạn chế của chiến thuật phòng thủ khu vực trong thi đấu bóng rổ.

Đề bài

Câu hỏi (Trang 61, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng rổ):

Hãy nêu những ưu điểm, hạn chế của chiến thuật phòng thủ khu vực trong thi đấu bóng rổ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 57)

- Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế khi thực hiện chiến thuật phòng thủ khu vực trong thi đấu bóng rổ.


Lời giải chi tiết

- Ưu điểm:

+ Các đấu thủ ít phải di chuyển hơn.

+ Rất hiệu quả khi phòng thủ các đội không có đấu thủ ném rổ ở cự li trung bình

+ Hiệu quả khi đội tấn công có thể hình thấp và nhỏ.

+ Hiệu quả trong việc yểm hộ đồng đội và tranh chấp bóng bật bảng.

- Hạn chế:

+ Chiến thuật phòng thủ này không hiệu quả khi đối phương có những đấu thủ ném rổ ở cự li trung bình và xa tốt.

+ Hạn chế trong việc tổ chức tấn công nhanh.

+ Không tạo được áp lực lớn trên các đầu thủ đang kiểm soát bóng ở ngoài vòng 3 điểm


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close