Bài 3: Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đập cầu thuận tay

Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đập cầu thuận tay với phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đập cầu thuận tay

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 65, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đập cầu thuận tay với phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đập cầu thuận tay

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 59 và trang 63)

- Chỉ ra sự khác biệt giữa phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đập cầu thuận tay với phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đập cầu thuận tay


Lời giải chi tiết:

- Thực hiện

+ Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đập cầu thuận tay: Từ TTCB, khi xác định đúng điểm rơi của cầu, thực hiện bước di chuyển lùi chéo bên trái đồ đập cầu thuận tay (H.2b,c). Bước cuối di chuyển, thân người ở tư thể chân trái trước chân phải sau, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân sau (H.2d), sau đó đưa vợt thực hiện kĩ thuật đập cầu thuận tay (H.2e).

+ Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đập cầu thuận tay: Từ TTCB, khi xác định đúng điểm rơi của cầu, thực hiện bước di chuyển lùi chéo bên phải để đập cầu thuận tay (H.2b,c). Bước cuối di chuyển, thân người ở tu thế chân trái trước chân phải sau, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân sau (H.20), sau đó đưa vợt thực hiện kĩ thuật đập cầu thuận tay (H.20).


Câu 2

Câu 2 (Trang 65, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Trong luyện tập phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đập cầu thuận tay cần lưu ý những yêu cầu gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 63)

- Chỉ ra những lưu ý khi luyện tập phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đập cầu thuận tay


Lời giải chi tiết:

 Lỗi sai thường gặp: Các bước di chuyển không đúng thứ tự dẫn đến thực hiện sai kĩ thuật đập cầu.

- Cách sửa: Tập lặp lại từng bước di chuyển và phối hợp.


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close