Bài 2: Một số điều luật thi đấu cầu lông

Trong thi đấu đơn, khi bên giao cầu giành được điểm thì đứng nguyên ô vừa giao cầu hay đổi ô giao cầu? Trong thi đấu đôi, khi giao cầu thắng điểm thì người bên giao cầu giữ nguyên hay đổi vị trí đứng giao cầu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 16, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Trong thi đấu đơn, khi bên giao cầu giành được điểm thì đứng nguyên ô vừa giao cầu hay đổi ô giao cầu?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần 1a. Ô giao cầu và ô nhận cầu (SGK trang 13)

Lời giải chi tiết:

Nếu người giao cầu thắng pha cầu, người giao cầu sẽ ghi cho mình một điểm và được giao cầu tiếp từ ô giao cầu còn lại

Câu 2

Câu 2 (Trang 16, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Trong thi đấu đôi, khi giao cầu thắng điểm thì người bên giao cầu giữ nguyên hay đổi vị trí đứng giao cầu?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần 2a. Ô giao cầu và ô nhận cầu (SGK trang 14)

Lời giải chi tiết:

Nếu người giao cầu thắng pha cầu sẽ ghi cho đội mình được một điểm và tiếp tục thực hiện quả giao cầu tiếp theo từ ô giao cầu tương ứng với số điểm hiện tại

Câu 3

Câu 3 (Trang 16, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Trong thi đấu, VĐV có được phép có những hành động để làm thay đổi tốc độ bay của quả cầu không?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 5. Thi đấu liên tục, lỗi tác phong đạo đức và hình thức xử lí (SGK trang 15)

- Chỉ ra việc làm thay đổi tốc độ bay của quả cầu có được chấp thuận trong thi đấu hay không


Lời giải chi tiết:

- Trong thi đấu, VĐV không được phép

+ Cố tình gây trì hoãn hoặc tạm dừng trận đấu

+ Cố tình sửa đổi hoặc phá hỏng quả cầu để thay đổi tốc độ hoặc đường bay của quả cầu

+ Có hành động, thái độ gây xúc phạm đối thủ và trọng tài trên sân

+ Phạm lỗi tác phong đạo đức


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close