Bài 1: Kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt

Kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt được vận dụng như thế nào trong tập luyện và thi đấu tập? Khi tập luyện kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt cần lưu ý những điểm gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 30, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng chuyền):

Kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt được vận dụng như thế nào trong tập luyện và thi đấu tập?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 27)

Lời giải chi tiết:

Kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt là một trong các kĩ thuật tấn công có hiệu quả và thường được sử dụng trong thi đấu bóng chuyền.

Câu 2

Câu 2 (Trang 30, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng chuyền):

Khi tập luyện kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt cần lưu ý những điểm gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 27)

- Chỉ ra những điểm cần lưu ý khi thực hiện kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt


Lời giải chi tiết:

+ Khi tung bóng, đường bóng phải ổn định từ dưới lên trên, gần như phương thẳng đứng và không tung bóng quá cao hoặc quá thấp.

+ Khi tiếp xúc bóng bàn tay mở tự nhiên, cổ tay cứng tiếp xúc bóng bằng cả bàn tay. Trước khi bóng rời tay, nhanh chóng gập cổ tay dễ tiếp thêm lực khi đánh bóng, 

+ Tuỳ vào chiều cao của người phát bóng và khoảng cách bóng với thân người dễ điều chỉnh mức độ ngửa bàn tay về sau hay gập về trước khi đánh bóng.

+ Trước khi bóng rời tay (đánh bóng đi) không giẫm chân vào sân để tránh phạm quy.

+ Mũi chân trước, thân và mặt hướng về lưới. Khi phát bóng đánh vào giữa và dưới tâm bóng để bóng không đi lệch hướng và có thể đi cao và xa


  • Bài 2: Kĩ thuật đập bóng xoay người

    Khi đấu tập, kĩ thuật đập bóng xoay người được vận dụng trong tình huống nào? Khi tập luyện kĩ thuật đập bóng xoay người cần lưu ý những điều gì?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close