Bài 2: Kĩ thuật dừng bóng bổng bằng đùi

Kĩ thuật dừng bóng bổng bằng đùi thường được sử dụng trong những tình huống nào? Thời điểm đùi vừa tiếp xúc với bóng, cần làm gì để làm giảm tốc độ của bóng và dừng bóng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 45, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng đá):

Kĩ thuật dừng bóng bổng bằng đùi thường được sử dụng trong những tình huống nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 43)

- Chỉ ra những tình huống sử dụng dừng bóng bổng bằng đùi


Lời giải chi tiết:

Kĩ thuật dừng bóng bổng bằng đùi thường được dùng để dừng những đường bóng bổng có điểm rơi trên đầu gối

Câu 2

Câu 2 (Trang 45, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng đá):

Thời điểm đùi vừa tiếp xúc với bóng, cần làm gì để làm giảm tốc độ của bóng và dừng bóng?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 43)

- Chỉ ra cách để giảm tốc độ của bóng và dừng bóng


Lời giải chi tiết:

Khi đùi chạm bóng, nhanh chóng đưa đùi và cẳng chân xuống dưới, ra sau để giảm tốc độ của bóng (hoãn xung) và dừng bóng, tốc độ đưa đùi và cẳng chân xuống dưới, ra sau phù hợp với tốc độ của bóng

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close