Bài 1: Vai trò, tác dụng của môn bóng rổ đối với sự phát triển thể chất

Ngoài tác dụng phát triển thể chất, việc tham gia tập luyện và thi đấu bóng rổ thường xuyên sẽ giúp hình thành những phẩm chất tốt đẹp nào cho người tập?

Đề bài

Câu 1 (Trang 11, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng rổ):

Ngoài tác dụng phát triển thể chất, việc tham gia tập luyện và thi đấu bóng rổ thường xuyên sẽ giúp hình thành những phẩm chất tốt đẹp nào cho người tập?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần 1. Vai trò (SGK trang 9)

- Chỉ ra những phẩm chất tốt đẹp được hình thành khi tham gia tập luyện và thi đấu bóng rổ


Lời giải chi tiết

Bóng rổ là môn thể thao tập thể, giúp tăng cường sự đoàn kết, nêu cao tinh thần tập thể và ý thức tổ chức kỉ luật, rèn luyện cho người tập những đức tính quý báu như sự gan dạ, tính kiên trì, tinh thần đồng đội, sự sáng tạo...


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close