Bài 1: Vai trò, tác dụng của môn bóng chuyền đối với sự phát triển thể chất

Ngoài việc phát triển thể chất, việc tham gia tập luyện và thi đấu bóng chuyền thường xuyên sẽ giúp hình thành những phẩm chất tốt đẹp nào cho con người?

Đề bài

Câu 1 (Trang 11, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng chuyền):

Ngoài việc phát triển thể chất, việc tham gia tập luyện và thi đấu bóng chuyền thường xuyên sẽ giúp hình thành những phẩm chất tốt đẹp nào cho con người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ phần 1. Vai trò (SGK trang 9)

- Chỉ ra những phẩm chất tốt đẹp mà việc tham gia tập luyện và thi đấu bóng chuyền mang lại


Lời giải chi tiết

Bóng chuyền là môn thể thao tập thể, giúp tăng cường sự đoàn kết, nêu cao tinh thần tập thể và ý thức tổ chức kỉ luật, rèn luyện cho người tập những đức tính quý báu như sự gan dạ, tính kiên trì, ngoan cường, óc sáng tạo....

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close