Bài 2: Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên trái đánh cầu thấp trái tay

Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên trái đánh Trong luyện tập phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên trái đánh cầu thấp trái tay cần lưu ý những yêu cầu gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 33, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Hãy nêu sự khác biệt cơ bản giữa phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên trái đánh cầu thấp trái tay với phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải đánh cầu thấp thuận tay.


Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 27 và trang 31)

- Chỉ ra điểm khác biệt giữa hai kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên trái đánh cầu thấp trái tay với phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải đánh cầu thấp thuận tay.


Lời giải chi tiết:

- Thực hiện:

+ Di chuyển tiến chéo bên phải đánh cầu thấp thuận tay: Từ TTCB, khi xác định điểm rơi của cầu ở góc phải gần lưới, thực hiện di chuyển tiền chéo bên phải (H.2b). Bước cuối di chuyển, thân người ở tư thế chân trước chân sau, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân trước (H.2c), sau đó đưa vợt thực hiện phối hợp kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay (H.2d)

+ Di chuyển tiến chéo bên trái đánh cầu thấp trái tay: Từ TTCB, khi xác định điểm rơi của cầu ở góc trái gần lưới, thực hiện di chuyển tiến chéo bên trái (H.2b). Bước cuối di chuyển, thân người ở tư thế chân trước chân sau, trọng lượng cơ thể dồn nhiều lên chân trước (H.2c), sau đó đưa vợt thực hiện phối hợp kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay (H.2d)


Câu 2

Câu 2 (Trang 33, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Trong luyện tập phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên trái đánh cầu thấp trái tay cần lưu ý những yêu cầu gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 31)

- Chỉ ra các lưu ý trong khi luyện tập kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên trái đánh cầu thấp trái tay


Lời giải chi tiết:

- Lỗi sai thường gặp: Bước sai chân dẫn đến đánh cầu không chính xác

- Cách sửa: Tập lặp lại nhiều lần bước di chuyển theo tín hiệu


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close