Câu hỏi vận dụng trang 8 (cầu lông)

Các yếu tố tự nhiên có vai trò như thế nào đối với việc luyện tập TDTT? Ngoài các yếu tố tự nhiên, hiệu quả của hoạt động luyện tập TDTT còn bị chi phối bởi những yếu tố nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 8, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Các yếu tố tự nhiên có vai trò như thế nào đối với việc luyện tập TDTT?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 1b.Sử dụng các yếu tố tự nhiên trong hoạt động TDTT nhằm rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất ( SGK trang 5)

- Chỉ ra vai trò của việc tập luyện TDTT


Lời giải chi tiết:

- Là điều kiện và phương tiện đề tiến hành có hiệu quả các hoạt động TDTT; trực tiếp hoặc gián tiếp cấu thành lượng vận động của buổi tập, của quá trình luyện tập.

- Chi phối việc lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động thể lực, bài tập vận động nhằm đảm bảo tính phù hợp với tình trạng sức khoẻ, trình độ thể lực của người tập.

- Có ảnh hưởng đối với việc lựa chọn thời điểm, thời gian tiến hành các hoạt động GDTC và luyện tập TDTT; là một trong những căn cứ và yêu cầu để hình thành các biện pháp phòng ngừa chấn thương trong luyện tập TDTT và hồi phục sau luyện tập


Câu 2

Câu 2 (Trang 8, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Ngoài các yếu tố tự nhiên, hiệu quả của hoạt động luyện tập TDTT còn bị chi phối bởi những yếu tố nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 2. Sử dụng dinh dưỡng trong luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất ( SGK trang 6)

- Chỉ ra yếu tố tác động đến hiệu quả của việc tập luyện TDTT


Lời giải chi tiết:

Ngoài các yếu tố tự nhiên, hiệu quả của hoạt động luyện tập TDTT còn bị chi phối bởi việc sử dụng các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

Câu 3

Câu 3 (Trang 8, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Nội dung và yêu cầu cơ bản trong việc sử dụng các yếu tố tự nhiên để luyện tập TDTT là gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 1b.Sử dụng các yếu tố tự nhiên trong hoạt động TDTT nhằm rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất ( SGK trang 5)

- Chỉ ra nội dung và yêu cầu cơ bản trong việc sử dụng các yếu tố tự nhiên để tập luyện TDTT


Lời giải chi tiết:

Để sử dụng có hiệu quả các yếu tố tự nhiên, quá trình luyện tập TDTT cần đáp ứng những yêu cầu sau:

- Sử dụng các yếu tố có lợi của môi trường tự nhiên một cách thường xuyên để tăng cường hiệu quả hoạt động TDTT; tích cực, chủ động triển khai các biện pháp nhằm hạn chế những tác động bất lợi của môi trường tự nhiên đối với quá trình rèn luyện sức khoẻ và phát triển các tố chất thể lực.

- Nội dung, kế hoạch luyện tập và lượng vận động phải được lựa chọn, điều chỉnh phủ hợp với đặc điểm cá nhân (lứa tuổi, giới tính, trình độ thể lực), đặc điểm khí hậu, thời tiết của vùng miền.

- Đối với các môn thể thao ngoài trời, chủ động giảm khối lượng bài tập khởi động trong điều kiện nắng nóng (do không cần phải làm nóng cơ thể nhiều), tăng khối lượng bài tập khởi động trong điều kiện giá lạnh (do cơ, dây chằng bị giảm khả năng co giãn).


Câu 4

Câu 4 (Trang 8, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Nhu cầu dinh dưỡng trong việc luyện tập TDTT như thế nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 2b. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể (SGK trang 7)

- Nêu ra nhu cầu dinh dưỡng trong việc tập luyện TDTT


Lời giải chi tiết:

- Mức tiêu hao năng lượng cho chuyển hoá cơ sở của một người phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tinh, trọng lượng và cấu trúc cơ thể, nhiệt độ môi trường,...

- Năng lượng tiêu hao cho hoạt động thể lực là năng lượng đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và lao động. Mức tiêu hao năng lượng cho hoạt động thể lực phụ thuộc vào điều kiện và nhu cầu hoạt động cá nhân, đặc điểm và tinh chất của hoạt động lao động,...

- Đề bù đắp năng lượng đã tiêu hao cho các hoạt động cơ bản của sự sống (gồm chuyển hoá cơ sở và hoạt động thể lực), cơ thể con người luôn có nhu cầu được cung cấp năng lượng từ thức ăn dưới dạng chất đạm, chất béo và chất bột đường.


Câu 5

Câu 5 (Trang 8, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Sử dụng dinh dưỡng trong quá trình luyện tập TDTT cần thực hiện những yêu cầu nào?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần 2c. Sử dụng dinh dưỡng trong tập luyện TDTT (SGK trang 8)

- Nêu ra những yêu cầu của việc sử dụng dinh dưỡng trong quá trình tập luyện TDTT


Lời giải chi tiết:

- Đủ về số lượng, đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể (đảm bảo chế độ ăn 3 bữa trong một ngày).

- Các chất dinh dưỡng cơ bản phải phù hợp với nhu cầu của cơ thể: Khẩu phần ăn mỗi

bữa cần đa dạng về loại thực phẩm với đủ các nhóm chất.

- Đảm bảo cân bằng năng lượng: Bổ sung năng lượng đã tiêu hao, đáp ứng nhu cầu năng lượng theo độ tuổi, giới tính và đặc điểm hoạt động của môn thể thao được lựa chọn để luyện tập.


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close