Bài 1: Kĩ thuật chuyền bóng một tay bên hông và hai tay trên đầu

Kĩ thuật chuyền bóng một tay bên hông và hai tay trên đầu thường được sử dụng trong các trường hợp nào trong thi đấu bóng rổ? Trong tập luyện và thi đấu bóng rổ, nếu không có đấu thủ phòng thủ trước mặt thì có nên sử dụng kĩ thuật chuyền bóng một tay bên hông không? Tại sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 24, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng rổ):

Kĩ thuật chuyền bóng một tay bên hông và hai tay trên đầu thường được sử dụng trong các trường hợp nào trong thi đấu bóng rổ?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 20)

- Chỉ ra các tình huống sử dụng kĩ thuật chuyền bóng một tay bên hông và hai tay trên đầu


Lời giải chi tiết:

- Kĩ thuật chuyền bóng một tay bên hông: Đây là kĩ thuật được sử dụng khi giữa người nhận bóng và người chuyền bóng có đấu thủ phòng thủ kèm sát (khoảng một cánh tay của đấu thủ phòng thủ đối với người đang kiểm soát bóng)

- Kĩ thuật chuyền bóng hai tay trên đầu: Đây là kĩ thuật sử dụng khi giữa người nhận bóng và người chuyền bóng có đấu thủ phòng thủ kèm sát (khoảng một cánh tay của đấu thủ phòng thủ đối với người đang kiểm soát bóng)


Câu 2

Câu 2 (Trang 24, SGK giáo dục thể chất 11 môn bóng rổ):

Trong tập luyện và thi đấu bóng rổ, nếu không có đấu thủ phòng thủ trước mặt thì có

nên sử dụng kĩ thuật chuyền bóng một tay bên hông không? Tại sao?


Phương pháp giải:

Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 20)

Lời giải chi tiết:

- Kĩ thuật chuyền bóng một tay bên hông là một phương pháp sáng tạo và hiệu quả trong tình huống không có đối thủ phòng thủ trước mặt trong bóng rổ với một số lợi ích sau:

+ Tạo sự bất ngờ đối với đối thủ, làm cho việc chuyền bóng trở nên khó đoán và tạo cơ hội tốt cho đồng đội. 

+ Nhanh chóng và có thể chỉ đạo hiệu quả bóng từ vị trí ngẫu nhiên trên sân, giúp tạo ra một tình huống tấn công nhanh và không thường xuyên.


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close