Bài 1: Chiến thuật giao cầu trong thi đấu đơn

Phân tích chiến thuật giao cầu cao xa phòng thủ bằng đường cầu thấp gần trong thi đấu đơn Khi thực hiện chiến thuật giao cầu thấp gần tấn công bằng đập cầu cần lưu ý những yêu cầu gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (Trang 69, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Phân tích chiến thuật giao cầu cao xa phòng thủ bằng đường cầu thấp gần trong thi đấu đơn.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 67)

- Phân tích chiến thuật giao cầu cao xa phòng thủ bằng đường cầu thấp gần trong thi đấu đơn.


Lời giải chi tiết:

- Là chiến thuật được sử dụng khi đối phương tấn công bằng kĩ thuật đáp cầu ngay từ quà đã giao cầu.

- Khi thực hiện chiến thuật này, người giao cầu sử dụng kĩ thuật giao cầu cao xa (H.3a), đối phương trả giao cầu bằng kĩ thuật đập cầu (H.3b). Người giao cầu phòng thủ bằng đường cầu thấp gần bay sát mép trên lưới và rơi vào khu vực 1,98m (H.34).


Câu 2

Câu 2 (Trang 69, SGK giáo dục thể chất 11 môn cầu lông):

Khi thực hiện chiến thuật giao cầu thấp gần tấn công bằng đập cầu cần lưu ý những yêu cầu gì?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 67)

- Chỉ ra những điều cần lưu ý khi thực hiện chiến thuật giao cầu thấp gần tấn công bằng đập cầu


Lời giải chi tiết:

- Là chiến thuật mà người giao cầu vận dụng ưu thế giao cầu của mình để tấn công bằng kĩ thuật đập cầu ngay sau quả đỡ giao cầu của đối phương

- Khi thực hiện chiến thuật này, người giao cầu sử dụng kĩ thuật giao cầu thấp gần (H.2a), đối phương đỡ giao cầu bằng đường cầu cao xa (H.2b). Người giao cầu di chuyển về hướng cầu rơi và thực hiện tấn công bằng kĩ thuật đập cầu (H.2c).


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close