Trắc nghiệm Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ ?

 • A

  400 cơ

 • B

  600 cơ

 • C

  800 cơ

 • D

  500 cơ

Câu 2 :

Bắp cơ gồm...

 • A

  nhiều bó cơ.

 • B

  nhiều tơ cơ.

 • C

  một sợi cơ.

 • D

  các tơ cơ mảnh.

Câu 3 :

Bắp cơ vân có hình dạng như thế nào ?

 • A

  Hình cầu

 • B

  Hình trụ

 • C

  Hình đĩa

 • D

  Hình thoi

Câu 4 :

Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong câu sau : Mỗi … là một tế bào cơ.

 • A

  bó cơ

 • B

  tơ cơ

 • C

  tiết cơ

 • D

  sợi cơ

Câu 5 :

Câu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân được gọi là:

 • A

  Bó cơ

 • B

  Tơ cơ

 • C

  Bắp cơ

 • D

  Bụng

Câu 6 :

Tơ cơ gồm có mấy loại ?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

 • D

  5

Câu 7 :

Trong sợi cơ, các loại tơ cơ sắp xếp như thế nào ?

 • A

  Xếp song song và xen kẽ nhau

 • B

  Xếp nối tiếp nhau

 • C

  Xếp chồng gối lên nhau

 • D

  . Xếp vuông góc với nhau

Câu 8 :

Đơn vị cấu tạo của tế bào cơ là.

 • A

  Tấm Z.

 • B

  Đĩa tối ở giữa.

 • C

  Hai nửa đĩa sáng ở 2 đầu

 • D

  Đĩa tối, đĩa sáng sen kẽ.

Câu 9 :

Cơ co khi

 • A

  có kích thích của môi trường.

 • B

  chịu tác động của hê thần kinh.

 • C

  tơ cơ xuyên sâu vào vùng phân bố.

 • D

  cả A và B.

Câu 10 :

Chương 11 - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH MÔN SLN & ĐV

Khi nói về cơ chế co cơ, nhận định nào sau đây là đúng ?

 • A

  Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ ngắn lại.

 • B

  Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ dài ra.

 • C

  Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ dài ra.

 • D

  Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại.

Câu 11 :

Cơ bắp tay bị co giật - Nguyên nhân và cách phòng ngừa

Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là

 • A

  co và dãn

 • B

  gấp và duỗi

 • C

  phồng và xẹp

 • D

  kéo và đẩy

Câu 12 :

Trong tế bào cơ, tiết cơ là

 • A

  phần tơ cơ nằm trong một tấm Z

 • B

  phần tơ cơ nằm liền sát hai bên một tấm Z.

 • C

  phần tơ cơ nằm giữa hai tấm Z.

 • D

  phần tơ cơ nằm trong một tế bào cơ (sợi cơ).

Câu 13 :

Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp nào dưới đây ?

 • A

  Mỏi cơ 

 • B

  Liệt cơ

 • C

  Viêm cơ      

 • D

  Xơ cơ

Câu 14 :

Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ

 • A

  co duỗi ngẫu nhiên

 • B

  co duỗi đối kháng

 • C

  cùng co.

 • D

  cùng duỗi

Câu 15 :

Đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ là

 • A

  Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nôi liền nhau.

 • B

  Mỗi đơn vị cấu trúc có tơ cơ dày, tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau.

 • C

  Mỗi đơn vị cấu trúc đều có thành phần mềm dẻọ phù hợp với chức nàng co dãn cơ.

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 16 :

Hoạt động co cơ có ý nghĩa?

 • A

  Giúp cơ thể di chuyển

 • B

  Giúp cơ thể vận động

 • C

  Con người lao động được

 • D

  Cả A, B và C

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ ?

 • A

  400 cơ

 • B

  600 cơ

 • C

  800 cơ

 • D

  500 cơ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cơ thể người có khoảng 600 cơ

Câu 2 :

Bắp cơ gồm...

 • A

  nhiều bó cơ.

 • B

  nhiều tơ cơ.

 • C

  một sợi cơ.

 • D

  các tơ cơ mảnh.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bắp cơ gồm nhiều bó cơ.

Câu 3 :

Bắp cơ vân có hình dạng như thế nào ?

 • A

  Hình cầu

 • B

  Hình trụ

 • C

  Hình đĩa

 • D

  Hình thoi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bắp cơ vân có hình thoi

Câu 4 :

Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong câu sau : Mỗi … là một tế bào cơ.

 • A

  bó cơ

 • B

  tơ cơ

 • C

  tiết cơ

 • D

  sợi cơ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mỗi sợi cơ là một tế bào cơ

Câu 5 :

Câu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân được gọi là:

 • A

  Bó cơ

 • B

  Tơ cơ

 • C

  Bắp cơ

 • D

  Bụng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Câu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân được gọi là: tơ cơ.

Câu 6 :

Tơ cơ gồm có mấy loại ?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

 • D

  5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tơ cơ gồm có 2 loại

Câu 7 :

Trong sợi cơ, các loại tơ cơ sắp xếp như thế nào ?

 • A

  Xếp song song và xen kẽ nhau

 • B

  Xếp nối tiếp nhau

 • C

  Xếp chồng gối lên nhau

 • D

  . Xếp vuông góc với nhau

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong sợi cơ, các loại tơ cơ xếp song song và xen kẽ nhau

Câu 8 :

Đơn vị cấu tạo của tế bào cơ là.

 • A

  Tấm Z.

 • B

  Đĩa tối ở giữa.

 • C

  Hai nửa đĩa sáng ở 2 đầu

 • D

  Đĩa tối, đĩa sáng sen kẽ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đơn vị cấu tạo của tế bào cơ là tấm Z.

Câu 9 :

Cơ co khi

 • A

  có kích thích của môi trường.

 • B

  chịu tác động của hê thần kinh.

 • C

  tơ cơ xuyên sâu vào vùng phân bố.

 • D

  cả A và B.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cơ co khi: có kích thích của môi trường và chịu tác động của hệ thần kinh.

Câu 10 :

Chương 11 - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH MÔN SLN & ĐV

Khi nói về cơ chế co cơ, nhận định nào sau đây là đúng ?

 • A

  Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ ngắn lại.

 • B

  Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ dài ra.

 • C

  Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ dài ra.

 • D

  Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại.

Câu 11 :

Cơ bắp tay bị co giật - Nguyên nhân và cách phòng ngừa

Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là

 • A

  co và dãn

 • B

  gấp và duỗi

 • C

  phồng và xẹp

 • D

  kéo và đẩy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là co và dãn.

+ Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố tơ cơ dày làm tế bào cơ co ngắn lại → bắp cơ ngắn lại và to về bề ngang

+ Cơ bám vào hai xương qua khóp nên khi cơ co làm xương cử động dẫn tới sự vận động của cơ thể.

+ Cơ co khi có kích thích của môi trường và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh

Chương 11 - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH MÔN SLN & ĐV

Câu 12 :

Trong tế bào cơ, tiết cơ là

 • A

  phần tơ cơ nằm trong một tấm Z

 • B

  phần tơ cơ nằm liền sát hai bên một tấm Z.

 • C

  phần tơ cơ nằm giữa hai tấm Z.

 • D

  phần tơ cơ nằm trong một tế bào cơ (sợi cơ).

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiết cơ là phần tơ cơ nằm giữa hai tấm Z.

Câu 13 :

Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp nào dưới đây ?

 • A

  Mỏi cơ 

 • B

  Liệt cơ

 • C

  Viêm cơ      

 • D

  Xơ cơ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp liệt cơ

Câu 14 :

Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ

 • A

  co duỗi ngẫu nhiên

 • B

  co duỗi đối kháng

 • C

  cùng co.

 • D

  cùng duỗi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ co duỗi đối kháng.

Câu 15 :

Đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ là

 • A

  Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nôi liền nhau.

 • B

  Mỗi đơn vị cấu trúc có tơ cơ dày, tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau.

 • C

  Mỗi đơn vị cấu trúc đều có thành phần mềm dẻọ phù hợp với chức nàng co dãn cơ.

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ là

- Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nôi liền nhau.

- Mỗi đơn vị cấu trúc có tơ cơ dày, tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau.

Câu 16 :

Hoạt động co cơ có ý nghĩa?

 • A

  Giúp cơ thể di chuyển

 • B

  Giúp cơ thể vận động

 • C

  Con người lao động được

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hoạt động co cơ có ý nghĩa 

- Giúp cơ thể di chuyển

- Giúp cơ thể vận động

- Con người lao động được

close