Trắc nghiệm Bài 47. Đại não - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành mấy thùy ?

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  3

Câu 2 :

Ở vỏ não người, rãnh đỉnh là nơi ngăn cách:

 • A

  thùy chẩm với thùy đỉnh.

 • B

  thùy trán với thùy đỉnh.

 • C

  thùy đỉnh và thùy thái dương.

 • D

  Thùy thái dương và thùy chẩm.

Câu 3 :

Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng bao nhiêu?

 • A

  2300 – 2500 cm2

 • B

  1800 – 2000 cm2

 • C

  2000 – 2300 cm2

 • D

  2500 – 2800 cm2

Câu 4 :

Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.

 • A

  4/5      

 • B

  3/4

 • C

  2/3      

 • D

  5/6

Câu 5 :

Khi nói về cấu tạo của đại não, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

 • A

  Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong

 • B

  Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong tạo thành các nhân nền

 • C

  Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong

 • D

  Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong tạo thành các nhân nền

Câu 6 :

Vỏ não được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào có hình dạng như thế nào?

 • A

  Hình tháp

 • B

  Hình nón

 • C

  Hình trứng

 • D

  Hình sao

Câu 7 :

Vỏ não người có bề dày khoảng

 • A

  1 – 2 mm.

 • B

  2 – 3 mm.

 • C

  3 – 5 mm.

 • D

  7 – 8 mm.

Câu 8 :

Hầu hết các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não và các phần dưới của não đều bắt chéo ở

 • A

  hành tủy hoặc tủy sống.

 • B

  não trung gian hoặc trụ não.

 • C

  tủy sống hoặc tiểu não.

 • D

  tiểu não hoặc não giữa.

Câu 9 :

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não?

 • A

  Thải nước tiểu

 • B

  Co bóp dạ dày

 • C

  Dãn mạch máu dưới da

 • D

  Co đồng tử

Câu 10 :

Một người bị tê liệt phần bên trái cơ thể do hậu quả của tai nạn giao thông làm tổn thương đại não. phần nào của đại não đã bị tổn thương ?

 • A
  Phần đại não bên phải
 • B
  Cả 2 phần đại não bên trái và bên phải
 • C
  Phần đại não bên trái
 • D
  Không phần nào bị tổn thương
Câu 11 :

Vùng thị giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?

 • A

  Thùy chẩm

 • B

  Thùy thái dương

 • C

  Thùy đỉnh

 • D

  Thùy trán

Câu 12 :

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán?

 • A

  Vùng vị giác

 • B

  Vùng hiểu tiếng nói

 • C

  Vùng vận động ngôn ngữ

 • D

  Vùng thính giác

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành mấy thùy ?

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  3

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành bốn thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương.

Câu 2 :

Ở vỏ não người, rãnh đỉnh là nơi ngăn cách:

 • A

  thùy chẩm với thùy đỉnh.

 • B

  thùy trán với thùy đỉnh.

 • C

  thùy đỉnh và thùy thái dương.

 • D

  Thùy thái dương và thùy chẩm.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Rãnh đỉnh ngăn cách thùy trán với thùy đỉnh.

Câu 3 :

Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng bao nhiêu?

 • A

  2300 – 2500 cm2

 • B

  1800 – 2000 cm2

 • C

  2000 – 2300 cm2

 • D

  2500 – 2800 cm2

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng 2300 – 2500 cm2.

Câu 4 :

Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.

 • A

  4/5      

 • B

  3/4

 • C

  2/3      

 • D

  5/6

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở người, hơn 2/3 bề mặt của não nằm trong các khe và rãnh. 

Câu 5 :

Khi nói về cấu tạo của đại não, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

 • A

  Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong

 • B

  Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong tạo thành các nhân nền

 • C

  Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong

 • D

  Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong tạo thành các nhân nền

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu tạo của đại não: chất xám ở ngoài làm thành vỏ não, chất trắng ở trong là các đường dây thần kinh.

Câu 6 :

Vỏ não được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào có hình dạng như thế nào?

 • A

  Hình tháp

 • B

  Hình nón

 • C

  Hình trứng

 • D

  Hình sao

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vỏ não được cấu tạo chủ yếu là các tế bào hình tháp.

Câu 7 :

Vỏ não người có bề dày khoảng

 • A

  1 – 2 mm.

 • B

  2 – 3 mm.

 • C

  3 – 5 mm.

 • D

  7 – 8 mm.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vỏ não người có bề dày khoảng 2 – 3mm.

Câu 8 :

Hầu hết các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não và các phần dưới của não đều bắt chéo ở

 • A

  hành tủy hoặc tủy sống.

 • B

  não trung gian hoặc trụ não.

 • C

  tủy sống hoặc tiểu não.

 • D

  tiểu não hoặc não giữa.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hầu hết các đường dẫn truyền nối giữa vỏ não và các phần dưới của não đều bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống. 

Câu 9 :

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não?

 • A

  Thải nước tiểu

 • B

  Co bóp dạ dày

 • C

  Dãn mạch máu dưới da

 • D

  Co đồng tử

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ở vỏ não có các vùng cảm giác và vận động có ý thức.

Lời giải chi tiết :

Ở người, hoạt động chịu sự điều khiển của vỏ não là thải nước tiểu

Câu 10 :

Một người bị tê liệt phần bên trái cơ thể do hậu quả của tai nạn giao thông làm tổn thương đại não. phần nào của đại não đã bị tổn thương ?

 • A
  Phần đại não bên phải
 • B
  Cả 2 phần đại não bên trái và bên phải
 • C
  Phần đại não bên trái
 • D
  Không phần nào bị tổn thương

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Một người bị tê liệt phần bên trái cơ thể do hậu quả của tai nạn giao thông làm tổn thương đại não bên phải.

Bởi vì có sự bắt chéo các đường dẫn truyền giữa vỏ não với các phần dưới của não và tủy sống.

Câu 11 :

Vùng thị giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?

 • A

  Thùy chẩm

 • B

  Thùy thái dương

 • C

  Thùy đỉnh

 • D

  Thùy trán

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vùng thị giác nằm ở thùy chẩm.

Câu 12 :

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán?

 • A

  Vùng vị giác

 • B

  Vùng hiểu tiếng nói

 • C

  Vùng vận động ngôn ngữ

 • D

  Vùng thính giác

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vùng vận động ngôn ngữ nằm ở thùy trán.

close