Trắc nghiệm Bài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Vì sao chúng ta không nên mang thai khi ở tuổi vị thành niên ?

 • A

  Vì con sinh ra thường nhẹ cân và có tỉ lệ tử vong cao

 • B

  Vì mang thai sớm thường mang đến nhiều rủi ro như sẩy thai, sót rau, băng huyết, nhiễm khuẩn, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

 • C

  Vì sẽ ảnh hưởng đến học tập, vị thế xã hội và tương lai sau này.

 • D

  Tất cả các phương án còn lại.

Câu 2 :

Muốn tránh thai, chúng ta cần nắm vững nguyên tắc nào dưới đây ?

 • A

  Tránh không để tinh trùng gặp trứng

 • B

  Ngăn cản trứng chín và rụng

 • C

  Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 3 :

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh?

 • A

  Thắt ống dẫn tinh

 • B

  Đặt vòng tránh thai

 • C

  Cấy que tránh thai

 • D

  Sử dụng bao cao su

Câu 4 :

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự chín và rụng của trứng?

 • A

  Sử dụng bao cao su

 • B

  Đặt vòng tránh thai

 • C

  Uống thuốc tránh thai

 • D

  Tính ngày trứng rụng

Câu 5 :

Hoocmôn nào không thể thiếu trong thành phần của thuốc tránh thai là

 • A

  prôgestêrôn.

 • B

  ơstrôgen.

 • C

  LH.

 • D

  FSH.

Câu 6 :

Thông thường, khi uống thuốc tránh thai thì

 • A

  trứng sẽ không còn khả năng thụ tinh.

 • B

  chúng ta vẫn có kinh nguyệt bình thường.

 • C

  chúng ta sẽ tắt kinh hoàn toàn.

 • D

  trứng vẫn rụng bình thường.

Câu 7 :

Biện pháp tránh thai nào dưới đây có thể áp dụng cho nam giới?

 • A

  Sử dụng bao cao su

 • B

  Thắt ống dẫn tinh

 • C

  Uống thuốc tránh thai

 • D

  Cả A và B

Câu 8 :

Biện pháp nào dưới đây không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục?

 • A

  Uống thuốc tránh thai

 • B

  Thắt ống dẫn tinh

 • C

  Đặt vòng tránh thai

 • D

  Sử dụng bao cao su

Câu 9 :

Phương pháp tránh thai nào dưới đây không áp dụng cho những người có chu kì kinh nguyệt không đều?

 • A

  Uống thuốc tránh thai

 • B

  Đặt vòng tránh thai

 • C

  Tính ngày trứng rụng

 • D

  Sử dụng bao cao su

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Vì sao chúng ta không nên mang thai khi ở tuổi vị thành niên ?

 • A

  Vì con sinh ra thường nhẹ cân và có tỉ lệ tử vong cao

 • B

  Vì mang thai sớm thường mang đến nhiều rủi ro như sẩy thai, sót rau, băng huyết, nhiễm khuẩn, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

 • C

  Vì sẽ ảnh hưởng đến học tập, vị thế xã hội và tương lai sau này.

 • D

  Tất cả các phương án còn lại.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Mang thai ngoài ý muốn khi còn quá trẻ: tỉ lệ sẩy thai, đẻ con non cao do tử cung chưa phát triển đầy đủ để mang thai đến đủ tháng và thường sót rau, băng huyết, nhiễm khuẩn …

- Nếu sinh con thì con sinh ra thường nhẹ cân, tỉ lệ tử vong cao hơn.

- Ngoài ra, khi mang thai ở tuổi đang đi học còn ảnh hưởng đến học tập, địa vị xã hội, công tác, gia đình, cuộc sống …

Câu 2 :

Muốn tránh thai, chúng ta cần nắm vững nguyên tắc nào dưới đây ?

 • A

  Tránh không để tinh trùng gặp trứng

 • B

  Ngăn cản trứng chín và rụng

 • C

  Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Muốn tránh thai, chúng ta cần:

- Tránh không để tinh trùng gặp trứng

- Ngăn cản trứng chín và rụng

- Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh

Câu 3 :

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh?

 • A

  Thắt ống dẫn tinh

 • B

  Đặt vòng tránh thai

 • C

  Cấy que tránh thai

 • D

  Sử dụng bao cao su

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đặt vòng tránh thai làm cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.

Câu 4 :

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự chín và rụng của trứng?

 • A

  Sử dụng bao cao su

 • B

  Đặt vòng tránh thai

 • C

  Uống thuốc tránh thai

 • D

  Tính ngày trứng rụng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Uống thuốc tránh thai làm cản trở sự chín và rụng của trứng

Câu 5 :

Hoocmôn nào không thể thiếu trong thành phần của thuốc tránh thai là

 • A

  prôgestêrôn.

 • B

  ơstrôgen.

 • C

  LH.

 • D

  FSH.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoocmôn prôgestêrôn không thể thiếu trong thành phần của thuốc tránh thai.

Câu 6 :

Thông thường, khi uống thuốc tránh thai thì

 • A

  trứng sẽ không còn khả năng thụ tinh.

 • B

  chúng ta vẫn có kinh nguyệt bình thường.

 • C

  chúng ta sẽ tắt kinh hoàn toàn.

 • D

  trứng vẫn rụng bình thường.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi uống thuốc tránh thai thì chúng ta vẫn có kinh nguyệt bình thường.

Câu 7 :

Biện pháp tránh thai nào dưới đây có thể áp dụng cho nam giới?

 • A

  Sử dụng bao cao su

 • B

  Thắt ống dẫn tinh

 • C

  Uống thuốc tránh thai

 • D

  Cả A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sử dụng bao cao su và thắt ống dẫn tinh thường được áp dụng cho nam giới.

Câu 8 :

Biện pháp nào dưới đây không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục?

 • A

  Uống thuốc tránh thai

 • B

  Thắt ống dẫn tinh

 • C

  Đặt vòng tránh thai

 • D

  Sử dụng bao cao su

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sử dụng bao cao su không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Câu 9 :

Phương pháp tránh thai nào dưới đây không áp dụng cho những người có chu kì kinh nguyệt không đều?

 • A

  Uống thuốc tránh thai

 • B

  Đặt vòng tránh thai

 • C

  Tính ngày trứng rụng

 • D

  Sử dụng bao cao su

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tính ngày trứng rụng không áp dụng cho những người có chu kì kinh nguyệt không đều, vì kết quả tính toán sẽ không chính xác, tỉ lệ có thai vẫn cao.

close