Trắc nghiệm Bài 52. Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Phản xạ nào dưới đây là phản xạ có điều kiện?

 • A

  Bỏ chạy khi có báo cháy

 • B

  Nổi gai gốc khi có gió lạnh lùa

 • C

  Vã mồ hôi khi tập luyện quá sức

 • D

  Rụt tay lại khi chạm phải vật nóng

Câu 2 :

Phản xạ nào dưới đây không phải là phản xạ có điều kiện ?

 • A

  Run lập cập khi giáo viên gọi lên bảng khảo bài

 • B

  Chảy nước miếng khi nhìn thấy quả sấu

 • C

  Vã mồ hôi khi ăn đồ nóng

 • D

  Bỏ chạy khi nhìn thấy rắn

Câu 3 :

Ai là người đầu tiên xây dựng một thí nghiệm quy mô về sự hình thành phản xạ có điều kiện ở loài chó?

 • A

  Đacuyn

 • B

  Simson

 • C

  I.V. Paplôp

 • D

  Menđen

Câu 4 :

Sự hình thành phản xạ có điều kiện cần tới điều kiện nào sau đây ?

 • A

  Kích thích có điều kiện phải tác động cùng lúc với kích thích không điều kiện

 • B

  Kích thích không điều kiện phải tác động trước kích thích có điều kiện một thời gian ngắn

 • C

  Có sự kết hợp giữa một kích thích có điều kiện và một kích thích không điều kiện

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 5 :

Thông thường, sự duy trì hay biến mất của phản xạ có điều phụ thuộc chủ yếu vào sự tồn tại của yếu tố nào sau đây?

 • A

  Đường liên hệ thần kinh tạm thời

 • B

  Các vùng chức năng của vỏ não

 • C

  Kích thích không điều kiện

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 6 :

Phản xạ có điều kiện có ý nghĩa như thế nào trong đời sống con người ?

 • A

  Có tính linh hoạt cao, giúp con người dễ dàng thay đổi thói quen để thích nghi với điều kiện sống mới.

 • B

  Mang tính bền vững, giúp con người giữ được các phẩm chất đã được hình thành qua thời gian dài sinh sống.

 • C

  Có tính chất cá thể, tạo ra sự đa dạng sinh học trong nội bộ loài người.

 • D

  Tất cả các phương án còn lại.

Câu 7 :

Phản xạ không điều kiện có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A

  Mang tính chất cá thể, không di truyền

 • B

  Trung ương nằm ở trụ não và tủy sống

 • C

  Dễ mất đi khi không được củng cố

 • D

  Số lượng không hạn định

Câu 8 :

Phản xạ có điều kiện mang đặc trưng nào sau đây ?

 • A

  Có sự hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời

 • B

  Cung phản xạ đơn giản

 • C

  Mang tính chất bẩm sinh

 • D

  Bền vững theo thời gian

Câu 9 :

Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia điều khiển của vỏ não ?

 • A

  Tim đập nhanh khi nhìn thấy chó dại chạy đến gần

 • B

  Môi tím tái khi trời rét

 • C

  Né sang đường khác khi thấy đường đang đi tới bị tắc

 • D

  Xếp hàng chờ mua bánh Trung thu

Câu 10 :

Phản xạ nào dưới đây có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố?

 • A

  Co chân lại khi bị kim châm

 • B

  Bật dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức

 • C

  Đỏ bừng mặt khi uống rượu

 • D

  Vã mồ hôi khi lao động nặng nhọc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phản xạ nào dưới đây là phản xạ có điều kiện?

 • A

  Bỏ chạy khi có báo cháy

 • B

  Nổi gai gốc khi có gió lạnh lùa

 • C

  Vã mồ hôi khi tập luyện quá sức

 • D

  Rụt tay lại khi chạm phải vật nóng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phản xạ có điều kiện (PXCĐK): là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

Lời giải chi tiết :

Bỏ chạy khi có báo cháy là phản xạ có điều kiện.

Câu 2 :

Phản xạ nào dưới đây không phải là phản xạ có điều kiện ?

 • A

  Run lập cập khi giáo viên gọi lên bảng khảo bài

 • B

  Chảy nước miếng khi nhìn thấy quả sấu

 • C

  Vã mồ hôi khi ăn đồ nóng

 • D

  Bỏ chạy khi nhìn thấy rắn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phản xạ có điều kiện (PXCĐK): là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

Lời giải chi tiết :

Vã mồ hôi khi ăn đồ nóng là phản xạ không điều kiện.

Câu 3 :

Ai là người đầu tiên xây dựng một thí nghiệm quy mô về sự hình thành phản xạ có điều kiện ở loài chó?

 • A

  Đacuyn

 • B

  Simson

 • C

  I.V. Paplôp

 • D

  Menđen

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

I.V. Paplôp là người đầu tiên xây dựng một thí nghiệm quy mô về sự hình thành phản xạ có điều kiện ở loài chó.

Câu 4 :

Sự hình thành phản xạ có điều kiện cần tới điều kiện nào sau đây ?

 • A

  Kích thích có điều kiện phải tác động cùng lúc với kích thích không điều kiện

 • B

  Kích thích không điều kiện phải tác động trước kích thích có điều kiện một thời gian ngắn

 • C

  Có sự kết hợp giữa một kích thích có điều kiện và một kích thích không điều kiện

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự hình thành phản xạ có điều kiện cần phải có sự kết hợp giữa kích thích có điều kiện với kích thích không điều kiện.

Câu 5 :

Thông thường, sự duy trì hay biến mất của phản xạ có điều phụ thuộc chủ yếu vào sự tồn tại của yếu tố nào sau đây?

 • A

  Đường liên hệ thần kinh tạm thời

 • B

  Các vùng chức năng của vỏ não

 • C

  Kích thích không điều kiện

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sự duy trì hay biến mất của phản xạ có điều phụ thuộc chủ yếu vào sự tồn tại của đường liên hệ thần kinh tạm thời.

Câu 6 :

Phản xạ có điều kiện có ý nghĩa như thế nào trong đời sống con người ?

 • A

  Có tính linh hoạt cao, giúp con người dễ dàng thay đổi thói quen để thích nghi với điều kiện sống mới.

 • B

  Mang tính bền vững, giúp con người giữ được các phẩm chất đã được hình thành qua thời gian dài sinh sống.

 • C

  Có tính chất cá thể, tạo ra sự đa dạng sinh học trong nội bộ loài người.

 • D

  Tất cả các phương án còn lại.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện:

+ Đảm bảo cơ thể thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi.

+ Hình thành các thói quen tập tính tốt.

Câu 7 :

Phản xạ không điều kiện có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A

  Mang tính chất cá thể, không di truyền

 • B

  Trung ương nằm ở trụ não và tủy sống

 • C

  Dễ mất đi khi không được củng cố

 • D

  Số lượng không hạn định

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trung ương nằm ở trụ não và tủy sống.

Câu 8 :

Phản xạ có điều kiện mang đặc trưng nào sau đây ?

 • A

  Có sự hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời

 • B

  Cung phản xạ đơn giản

 • C

  Mang tính chất bẩm sinh

 • D

  Bền vững theo thời gian

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phản xạ có điều kiện có sự hình thành đường liên hệ thần kinh tạm thời.

Câu 9 :

Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia điều khiển của vỏ não ?

 • A

  Tim đập nhanh khi nhìn thấy chó dại chạy đến gần

 • B

  Môi tím tái khi trời rét

 • C

  Né sang đường khác khi thấy đường đang đi tới bị tắc

 • D

  Xếp hàng chờ mua bánh Trung thu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phản xạ có điều kiện có trung ương nằm ở vỏ não

Lời giải chi tiết :

Môi tím tái khi trời rét là phản xạ không điều kiện, không chịu sự tham gia điều khiển của vỏ não.

Câu 10 :

Phản xạ nào dưới đây có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố?

 • A

  Co chân lại khi bị kim châm

 • B

  Bật dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức

 • C

  Đỏ bừng mặt khi uống rượu

 • D

  Vã mồ hôi khi lao động nặng nhọc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phản xạ có điều kiện có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố

Lời giải chi tiết :

Bật dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức là phản xạ có điều kiện, có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố.

close