Trắc nghiệm Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Có 3 loại xương đó là:

 • A

  Xương sọ, xương chi và xương sườn.

 • B

  Xương đầu, xương thân và xương chi.

 • C

  Xương dài, xương ngắn và xương sọ.

 • D

  Xương dài, xương ngắn, xương dẹt.

Câu 2 :

Trong các đốt xương được nêu sau đây, xương dài là:

 • A

  Xương sống

 • B

  Xương đòn 

 • C

  Xương vai 

 • D

  Xương sọ 

Câu 3 :

Xương dài có đặc điểm là

 • A

  đầu xương có sụn bọc, thân xương có màng xương và khoang xương.

 • B

  không có cấu tạo hình ống, bên ngoài là mô xương cứng,

 • C

  xương hình ống, mô xương xổp gồm các nan xương.

 • D

  cả A và C.

Câu 4 :

Ở xương dài của trẻ em, bộ phận nào có chứa tủy đỏ ?

 • A

  Mô xương xốp và khoang xương

 • B

  Mô xương cứng và mô xương xốp

 • C

  Khoang xương và màng xương

 • D

  Màng xương và sụn bọc đầu xương

Câu 5 :

Sụn đầu xương có tác dụng

 • A

  làm cho xương lớn lên về bề ngang.

 • B

  sinh hồng cầu.

 • C

  giảm ma sát.

 • D

  chịu áp lực.

Câu 6 :

Mô xương cứng có tác dụng

 • A

  phân tán lực tác động.

 • B

  tạo các ô chứa tủy.

 • C

  làm cho xương lớn lên về bề dài.

 • D

  làm xương bền chắc.

Câu 7 :

Trong xương dài, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây ?

 • A

  Mô xương cứng

 • B

  Mô xương xốp

 • C

  Sụn bọc đầu xương

 • D

  Màng xương

Câu 8 :

cấu tạo của xương dài

Ở xương dài, màng xương có chức năng gì ?

 • A

  Giúp giảm ma sát khi chuyển động

 • B

  Giúp xương dài ra

 • C

  Giúp xương phát triển to về bề ngang

 • D

  Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng

Câu 9 :

Vai trò của khoang xương trẻ em là

 • A
  Giúp xương dài ra.
 • B
  Giúp xương lớn lên về chiều ngang,
 • C
  Chứa tuỷ đỏ, là nơi sản sinh hồng cầu.
 • D
  Nuôi dưỡng xương.
Câu 10 :

Ở trẻ em, tủy đỏ là nơi sản sinh

 • A

  tiểu cầu.

 • B

  hồng cầu.

 • C

  bạch cầu limphô.

 • D

  đại thực bào.

Câu 11 :

Xương được nêu dưới đây không phải xương ngắn là:

 • A

  Xương sườn

 • B

  Xương cổ chân

 • C

  Xương cổ tay

 • D

  Xương đốt sống

Câu 12 :

Trong các xương dưới đây, xương dẹt là:

 • A

  Xương cánh chậu

 • B

  Xương bả

 • C

  Các xương sọ

 • D

  Các A, B, C đều đúng

Câu 13 :

Xương ngắn có đặc điểm

 • A

  có kích thước ngắn.

 • B

  có hình ống mỏng

 • C

  hình bản dẹt, mỏng.

 • D

  kích thước ngắn, mỏng

Câu 14 :

Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của xương ngắn ?

 • A

  Mô xương cứng

 • B

  Mô xương xốp

 • C

  Khoang xương

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra

Câu 15 :

Các nan xương sắp xếp như thế nào trong mô xương xốp ?

 • A

  Xếp nối tiếp nhau tạo thành các rãnh chứa tủy đỏ

 • B

  Xếp theo hình vòng cung và đan xen nhau tạo thành các ô chứa tủy đỏ

 • C

  Xếp gối đầu lên nhau tạo ra các khoang xương chứa tủy vàng

 • D

  Xếp thành từng bó và nằm giữa các bó là tủy đỏ

Câu 16 :

Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.

 • A

  (1) : mô xương cứng ; (2) : ra ngoài

 • B

  (1) : mô xương xốp ; (2) : vào trong

 • C

  (1) : màng xương ; (2) : ra ngoài

 • D

  (1) : màng xương ; (2) : vào trong

Câu 17 :

Các xương dài ở trẻ em tiếp tục dài ra được là nhờ tác dụng:

 • A

  Mô xương xốp

 • B

  Đĩa sụn phát triển

 • C

  Chất tủy vàng trong khoang xương 

 • D

  Chất tủy đỏ có trong đầu xương

Câu 18 :

Vì sao khi còn bé, nếu gánh.nặng thường xuyên thì sẽ không cao lên dược ?

 • A

  Vì xương không dài ra dược

 • B

  Vì thiếu chất xương tạo xương mỏi.

 • C

  Vì hai tấm sụn hóa xương nhanh nên không dài ra được.

 • D

  Vi hai tấm sụn tăng trưởng ở gần hai đầu xương hoá xương hết nên xương không dài ra được.

Câu 19 :

Người cao tuổi bị loãng và mục xương, không tự di chuyển, chân tay sưng phải làm gì? | Vinmec

Ở người già, trong khoang xương có chứa gì ?

 • A

  Máu

 • B

  Mỡ

 • C

  Tủy đỏ 

 • D

  Nước mô

Câu 20 :

Khi bỏ xương vào dung dịch HCl, sau 10 – 15’ xương

 • A
  Mềm, bóp sẽ bị vụn ra
 • B
  Xương tan hoàn toàn trong dung dịch axit
 • C
  Xương mềm dẻo
 • D
  Xương không thay đổi so với ban đầu.
Câu 21 :

Xương có chứa 2 thành phần hóa học là:

 • A

  Chất hữu cơ và vitamin

 • B

  Chất vô cơ và muối khoáng

 • C

  Chất hữu cơ và chất vô cơ

 • D

  Chất cốt giao và chất hữu cơ

Câu 22 :

Hướng dẫn học vẽ bàn tay

Chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương người là

 • A

  sắt

 • B

  canxi

 • C

  phôtpho

 • D

  magiê

Câu 23 :

Chất khoáng có chức năng

 • A

  làm cho xương bền chắc.

 • B

  làm cho xương có tính mềm dẻo.

 • C

  làm cho xương tăng trưởng.

 • D

  cả A và B.

Câu 24 :

Sự mềm dẻo của xương có được là nhờ thành phần nào ?

 • A

  Nước

 • B

  Chất khoáng

 • C

  Chất cốt giao

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra

Câu 25 :

Hai tính chất cơ bản của xương là

 • A

  Vận động và đàn hồi

 • B

  Đàn hồi và rắn chắc

 • C

  Co rút và rắn chắc

 • D

  Vận động và co rút

Câu 26 :

Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì

 • A
  Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng.
 • B
  Xương có tuỷ xương và muối khoáng.
 • C
  Xương có chất hữu cơ và có màng xương.
 • D
  Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ.
Câu 27 :

Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:

 • A

  Thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng

 • B

  Thành phần cốt giao ít hơn chất khoáng

 • C

  Chưa có thành phần khoáng

 • D

  Chưa có thành phần cốt giao

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Có 3 loại xương đó là:

 • A

  Xương sọ, xương chi và xương sườn.

 • B

  Xương đầu, xương thân và xương chi.

 • C

  Xương dài, xương ngắn và xương sọ.

 • D

  Xương dài, xương ngắn, xương dẹt.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Có 3 loại xương đó là: xương dài, xương ngắn, xương dẹt.

Câu 2 :

Trong các đốt xương được nêu sau đây, xương dài là:

 • A

  Xương sống

 • B

  Xương đòn 

 • C

  Xương vai 

 • D

  Xương sọ 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Xương đòn là xương dài.

Câu 3 :

Xương dài có đặc điểm là

 • A

  đầu xương có sụn bọc, thân xương có màng xương và khoang xương.

 • B

  không có cấu tạo hình ống, bên ngoài là mô xương cứng,

 • C

  xương hình ống, mô xương xổp gồm các nan xương.

 • D

  cả A và C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

 

Cấu tạo 1 xương dài gồm có:tyee\4+

- Hai đầu xương là mô xương xốp, có các nan xương xếp theo kiểu vòng cung tạo ra các ô trống có chứa tủy đỏ. Bọc 2 đầu xương là lớp sụn.

- Thân xương có hình ống, có màng xương mỏng → mô xương cứng → khoang xương. Khoang xương chứa tủy xương.

Câu 4 :

Ở xương dài của trẻ em, bộ phận nào có chứa tủy đỏ ?

 • A

  Mô xương xốp và khoang xương

 • B

  Mô xương cứng và mô xương xốp

 • C

  Khoang xương và màng xương

 • D

  Màng xương và sụn bọc đầu xương

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở xương dài của trẻ em, mô xương xốp và khoang xương có chứa tủy đỏ

Câu 5 :

Sụn đầu xương có tác dụng

 • A

  làm cho xương lớn lên về bề ngang.

 • B

  sinh hồng cầu.

 • C

  giảm ma sát.

 • D

  chịu áp lực.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sụn đầu xương có tác dụng giảm ma sát trong khớp xương.

Câu 6 :

Mô xương cứng có tác dụng

 • A

  phân tán lực tác động.

 • B

  tạo các ô chứa tủy.

 • C

  làm cho xương lớn lên về bề dài.

 • D

  làm xương bền chắc.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mô xương cứng có tác dụng chịu lực, đảm bảo xương vững chắc.

Câu 7 :

Trong xương dài, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây ?

 • A

  Mô xương cứng

 • B

  Mô xương xốp

 • C

  Sụn bọc đầu xương

 • D

  Màng xương

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mô xương xốp có vai trò phân tán lực tác động.

Câu 8 :

cấu tạo của xương dài

Ở xương dài, màng xương có chức năng gì ?

 • A

  Giúp giảm ma sát khi chuyển động

 • B

  Giúp xương dài ra

 • C

  Giúp xương phát triển to về bề ngang

 • D

  Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở xương dài, màng xương có chức năng giúp xương phát triển to về bề ngang là do các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương.

 

Câu 9 :

Vai trò của khoang xương trẻ em là

 • A
  Giúp xương dài ra.
 • B
  Giúp xương lớn lên về chiều ngang,
 • C
  Chứa tuỷ đỏ, là nơi sản sinh hồng cầu.
 • D
  Nuôi dưỡng xương.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khoang xương ở trẻ em chứa tuỷ đỏ, là nơi sản sinh hồng cầu.

Câu 10 :

Ở trẻ em, tủy đỏ là nơi sản sinh

 • A

  tiểu cầu.

 • B

  hồng cầu.

 • C

  bạch cầu limphô.

 • D

  đại thực bào.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ở trẻ em, khoang xương chứa tủy đỏ là nơi sản sinh hồng cầu.

Câu 11 :

Xương được nêu dưới đây không phải xương ngắn là:

 • A

  Xương sườn

 • B

  Xương cổ chân

 • C

  Xương cổ tay

 • D

  Xương đốt sống

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Xương sườn không phải là xương ngắn.

Câu 12 :

Trong các xương dưới đây, xương dẹt là:

 • A

  Xương cánh chậu

 • B

  Xương bả

 • C

  Các xương sọ

 • D

  Các A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xương dẹt (phẳng): Hình bản dẹt, mỏng.

Lời giải chi tiết :

Xương cánh chậu, xương bả, các xương sọ đều là xương dẹt.

Câu 13 :

Xương ngắn có đặc điểm

 • A

  có kích thước ngắn.

 • B

  có hình ống mỏng

 • C

  hình bản dẹt, mỏng.

 • D

  kích thước ngắn, mỏng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Xương ngắn không có cấu tạo hình ống, có có kích thước ngắn.

Câu 14 :

Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của xương ngắn ?

 • A

  Mô xương cứng

 • B

  Mô xương xốp

 • C

  Khoang xương

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khoang xương không có trong cấu tạo của xương ngắn.

Câu 15 :

Các nan xương sắp xếp như thế nào trong mô xương xốp ?

 • A

  Xếp nối tiếp nhau tạo thành các rãnh chứa tủy đỏ

 • B

  Xếp theo hình vòng cung và đan xen nhau tạo thành các ô chứa tủy đỏ

 • C

  Xếp gối đầu lên nhau tạo ra các khoang xương chứa tủy vàng

 • D

  Xếp thành từng bó và nằm giữa các bó là tủy đỏ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các nan xương trong mô xương xốp xếp theo hình vòng cung và đan xen nhau tạo thành các ô chứa tủy đỏ.

Câu 16 :

Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.

 • A

  (1) : mô xương cứng ; (2) : ra ngoài

 • B

  (1) : mô xương xốp ; (2) : vào trong

 • C

  (1) : màng xương ; (2) : ra ngoài

 • D

  (1) : màng xương ; (2) : vào trong

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

(1) : màng xương ; (2) : vào trong

Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào màng xương tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương.

Câu 17 :

Các xương dài ở trẻ em tiếp tục dài ra được là nhờ tác dụng:

 • A

  Mô xương xốp

 • B

  Đĩa sụn phát triển

 • C

  Chất tủy vàng trong khoang xương 

 • D

  Chất tủy đỏ có trong đầu xương

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các xương dài ở trẻ em tiếp tục dài ra được là nhờ đĩa sụn phát triển.

Câu 18 :

Vì sao khi còn bé, nếu gánh.nặng thường xuyên thì sẽ không cao lên dược ?

 • A

  Vì xương không dài ra dược

 • B

  Vì thiếu chất xương tạo xương mỏi.

 • C

  Vì hai tấm sụn hóa xương nhanh nên không dài ra được.

 • D

  Vi hai tấm sụn tăng trưởng ở gần hai đầu xương hoá xương hết nên xương không dài ra được.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vi hai tấm sụn tăng trưởng ở gần hai đầu xương hoá xương hết nên xương không dài ra được.

Câu 19 :

Người cao tuổi bị loãng và mục xương, không tự di chuyển, chân tay sưng phải làm gì? | Vinmec

Ở người già, trong khoang xương có chứa gì ?

 • A

  Máu

 • B

  Mỡ

 • C

  Tủy đỏ 

 • D

  Nước mô

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ở người già, trong khoang xương có chứa mỡ hay tủy vàng

Câu 20 :

Khi bỏ xương vào dung dịch HCl, sau 10 – 15’ xương

 • A
  Mềm, bóp sẽ bị vụn ra
 • B
  Xương tan hoàn toàn trong dung dịch axit
 • C
  Xương mềm dẻo
 • D
  Xương không thay đổi so với ban đầu.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi bỏ xương vào dung dịch HCl, phần chất vô cơ của xương sẽ bị axit bào mòn, hoà tan, phần cốt giao sẽ chiếm tỉ lệ lớn hơn làm xương mềm dẻo.

Câu 21 :

Xương có chứa 2 thành phần hóa học là:

 • A

  Chất hữu cơ và vitamin

 • B

  Chất vô cơ và muối khoáng

 • C

  Chất hữu cơ và chất vô cơ

 • D

  Chất cốt giao và chất hữu cơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Xương có chứa 2 thành phần hóa học là: Chất hữu cơ và chất vô cơ.

Câu 22 :

Hướng dẫn học vẽ bàn tay

Chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương người là

 • A

  sắt

 • B

  canxi

 • C

  phôtpho

 • D

  magiê

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Canxi là chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương người

Chất hữu cơ là cốt giao: đảm bảo tính mềm dẻo của xương.

Câu 23 :

Chất khoáng có chức năng

 • A

  làm cho xương bền chắc.

 • B

  làm cho xương có tính mềm dẻo.

 • C

  làm cho xương tăng trưởng.

 • D

  cả A và B.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương người là canxi, làm cho xương bển chắc.

Câu 24 :

Sự mềm dẻo của xương có được là nhờ thành phần nào ?

 • A

  Nước

 • B

  Chất khoáng

 • C

  Chất cốt giao

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự mềm dẻo của xương có được là nhờ chất cốt giao

Câu 25 :

Hai tính chất cơ bản của xương là

 • A

  Vận động và đàn hồi

 • B

  Đàn hồi và rắn chắc

 • C

  Co rút và rắn chắc

 • D

  Vận động và co rút

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thành phần và cấu trúc của xương đảm bảo cho các tính chất của xương.

Lời giải chi tiết :

Hai tính chất cơ bản của xương là đàn hồi và rắn chắc.

Câu 26 :

Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì

 • A
  Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng.
 • B
  Xương có tuỷ xương và muối khoáng.
 • C
  Xương có chất hữu cơ và có màng xương.
 • D
  Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thành phần và cấu trúc của xương đảm bảo cho các tính chất của xương.

Lời giải chi tiết :

Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng.

Câu 27 :

Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì:

 • A

  Thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng

 • B

  Thành phần cốt giao ít hơn chất khoáng

 • C

  Chưa có thành phần khoáng

 • D

  Chưa có thành phần cốt giao

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thành phần và cấu trúc của xương đảm bảo cho các tính chất của xương.

Lời giải chi tiết :

Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì: Thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng.

close