Trắc nghiệm Bài 58. Tuyến sinh dục - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới?

 • A

  Testôstêrôn

 • B

  FSH

 • C

  LH

 • D

  Cả B và C

Câu 2 :

Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới ?

 • A

  Ôxitôxin

 • B

  Prôgestêrôn

 • C

  Testôstêrôn

 • D

  Ơstrôgen

Câu 3 :

Ở nam giới, testôstêrôn do loại tế bào nào tiết ra ?

 • A

  Tế bào nón

 • B

  Tế bào que

 • C

  Tế bào hạch

 • D

  Tế bào kẽ

Câu 4 :

Dấu hiệu nào dưới đây thường xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam ?

 • A

  Vú phát triển

 • B

  Sụn giáp phát triển, lộ hầu

 • C

  Hông nở rộng

 • D

  Xuất hiện kinh nguyệt

Câu 5 :

Ở nữ giới, hoocmôn nào có vai trò kích thích trứng chín và rụng ?

 • A

  Ơstrôgen   

 • B

  Prôgestêrôn

 • C

  FSH

 • D

  LH

Câu 6 :

Ở nữ giới, hoocmôn nào có tác dụng sinh lí tương tự như testôstêrôn ở nam giới ?

 • A

  Ađrênalin

 • B

  Insulin

 • C

  Prôgestêrôn

 • D

  Ơstrôgen

Câu 7 :

Hoocmôn estrogen được tiết ra từ

 • A
  Buồng trứng
 • B
  Nang trứng
 • C
  Tuyến yên
 • D
  Thể vàng
Câu 8 :

Ở nữ giới, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra từ?

 • A

  Buồng trứng      

 • B

  Tuyến yên

 • C

  Thể vàng      

 • D

  Nang trứng

Câu 9 :

Dấu hiệu nào dưới đây xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ ?

 • A

  Lớn nhanh

 • B

  Xuất hiện mụn trứng cá

 • C

  Mọc lông nách

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hoocmôn nào dưới đây tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới?

 • A

  Testôstêrôn

 • B

  FSH

 • C

  LH

 • D

  Cả B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

FSH, LH tham gia vào cơ chế điều hoà sinh dục ở nam giới và nữ giới.

Câu 2 :

Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới ?

 • A

  Ôxitôxin

 • B

  Prôgestêrôn

 • C

  Testôstêrôn

 • D

  Ơstrôgen

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Testosteron có tác dụng gây những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam.

Câu 3 :

Ở nam giới, testôstêrôn do loại tế bào nào tiết ra ?

 • A

  Tế bào nón

 • B

  Tế bào que

 • C

  Tế bào hạch

 • D

  Tế bào kẽ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các tế bào kẽ nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn testôstêrôn.

Câu 4 :

Dấu hiệu nào dưới đây thường xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam ?

 • A

  Vú phát triển

 • B

  Sụn giáp phát triển, lộ hầu

 • C

  Hông nở rộng

 • D

  Xuất hiện kinh nguyệt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam: sụn giáp phát triển, lộ hầu.

Câu 5 :

Ở nữ giới, hoocmôn nào có vai trò kích thích trứng chín và rụng ?

 • A

  Ơstrôgen   

 • B

  Prôgestêrôn

 • C

  FSH

 • D

  LH

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

LH có vai trò kích thích trứng chín và rụng.

Câu 6 :

Ở nữ giới, hoocmôn nào có tác dụng sinh lí tương tự như testôstêrôn ở nam giới ?

 • A

  Ađrênalin

 • B

  Insulin

 • C

  Prôgestêrôn

 • D

  Ơstrôgen

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ơstrôgen ở nữ giới có tác dụng sinh lí tương tự như testôstêrôn ở nam giới.

Câu 7 :

Hoocmôn estrogen được tiết ra từ

 • A
  Buồng trứng
 • B
  Nang trứng
 • C
  Tuyến yên
 • D
  Thể vàng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hoocmôn estrogen được tiết ra từ nang trứng.

Thể vàng tiết progesteron.

Câu 8 :

Ở nữ giới, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra từ?

 • A

  Buồng trứng      

 • B

  Tuyến yên

 • C

  Thể vàng      

 • D

  Nang trứng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra từ thể vàng

Câu 9 :

Dấu hiệu nào dưới đây xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ ?

 • A

  Lớn nhanh

 • B

  Xuất hiện mụn trứng cá

 • C

  Mọc lông nách

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Phương pháp giải :

So sánh những biến đổi ở cơ thể nam và nữ khi đến tuổi dậy thì.

Lời giải chi tiết :

Các dấu hiệu A, B, C đều xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ.

close