Trắc nghiệm Bài 10. Hoạt động của cơ - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Khi ném quả bóng vào một rổ treo trên cao, chúng ta đã tạo ra

 • A

  phản lực

 • B

  lực đẩy

 • C

  lực kéo

 • D

  lực hút

Câu 2 :

Gọi F là lực tác động để một vật di chuyển, s là quãng đường mà vật di chuyển sau khi bị tác động lực thì A – công sản sinh ra sẽ được tính bằng biểu thức :

 • A

  A = F+s   

 • B

  A = F.s

 • C

  A = F/s.   

 • D

  A = s/F.

Câu 3 :

Yếu tố ảnh hưởng đến công của cơ là

 • A

  cường độ lao động,

 • B

  hoạt động của hệ nội tiết.

 • C

  trạng thái thần kinh

 • D

  cả A và C.

Câu 4 :

Trong cơ thể người, năng lượng cung cấp cho hoạt động co cơ chủ yếu đến từ đâu ?

 • A

  Từ sự ôxi hóa các chất dinh dưỡng

 • B

  Từ quá trình khử các hợp chất hữu cơ

 • C

  Từ sự tổng hợp vitamin và muối khoáng

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra

Câu 5 :

Hiện tượng cơ làm việc quá sức và kéo dài, biên độ co cơ giảm dần và ngừng hẳn gọi là

 • A
  Co cơ 
 • B
  Dãn cơ
 • C
  Mỏi cơ
 • D
  Tăng thể tích cơ 
Câu 6 :

Sự mỏi cơ xảy ra chủ yếu là do sự thiếu hụt yếu tố dinh dưỡng nào ?

 • A

  Ôxi

 • B

  Nước

 • C

  Muối khoáng

 • D

  Chất hữu cơ

Câu 7 :

Hiện tượng mỏi cơ có liên quan mật thiết đến sự sản sinh loại axit hữu cơ nào ?

 • A

  Axit axêtic

 • B

  Axit malic

 • C

  Axit acrylic

 • D

  Axit lactic

Câu 8 :

Chúng ta thường bị mỏi cơ trong trường hợp nào sau đây ?

 • A

  Giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ

 • B

  Lao động nặng trong thời gian dài

 • C

  Tập luyện thể thao quá sức

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 9 :

Khi bị mỏi cơ, chúng ta cần làm gì ?

 • A

  Nghỉ ngơi hoặc thay đổi trạng thái cơ thể

 • B

  Xoa bóp tại vùng cơ bị mỏi để tăng cường lưu thông máu

 • C

  Uống nhiều nước lọc

 • D

  Cả A và B

Câu 10 :

Hoạt động của cơ ít chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nào sau đây?

 • A

  Trạng thái thần kinh

 • B

  Màu sắc của vật cần di chuyển

 • C

  Nhịp độ lao động

 • D

  Khối lượng của vật cần di chuyển

Câu 11 :

Biên độ co cơ có mối tương quan như thế nào với khối lượng của vật cần di chuyển ?

 • A

  Biên độ co cơ chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật cần di chuyển mà không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác

 • B

  Biên độ co cơ không phụ thuộc vào khối lượng của vật cần di chuyển

 • C

  Biên độ co cơ tỉ lệ thuận với khối lượng của vật cần di chuyển

 • D

  Biên độ co cơ tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật cần di chuyển

Câu 12 :

Luyện tập thể dục thường xuyên sẽ

 • A

  làm cơ bị mệt mỏi.

 • B

  giúp cơ thể được dẻo dai, tăng cường khả năng sinh công của cơ

 • C

  giảm khả năng sinh công của cơ.

 • D

  cả A và B.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi ném quả bóng vào một rổ treo trên cao, chúng ta đã tạo ra

 • A

  phản lực

 • B

  lực đẩy

 • C

  lực kéo

 • D

  lực hút

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi ném quả bóng vào một rổ treo trên cao, chúng ta đã tạo ra lực đẩy.

Câu 2 :

Gọi F là lực tác động để một vật di chuyển, s là quãng đường mà vật di chuyển sau khi bị tác động lực thì A – công sản sinh ra sẽ được tính bằng biểu thức :

 • A

  A = F+s   

 • B

  A = F.s

 • C

  A = F/s.   

 • D

  A = s/F.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Công sản sinh ra sẽ được tính bằng biểu thức: A = F.s

Câu 3 :

Yếu tố ảnh hưởng đến công của cơ là

 • A

  cường độ lao động,

 • B

  hoạt động của hệ nội tiết.

 • C

  trạng thái thần kinh

 • D

  cả A và C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hoạt động của cơ chịu ảnh hưởng của trạng thái thần kinh, nhịp độ lao động và khối lượng của vật phải di chuyển.

Câu 4 :

Trong cơ thể người, năng lượng cung cấp cho hoạt động co cơ chủ yếu đến từ đâu ?

 • A

  Từ sự ôxi hóa các chất dinh dưỡng

 • B

  Từ quá trình khử các hợp chất hữu cơ

 • C

  Từ sự tổng hợp vitamin và muối khoáng

 • D

  Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong cơ thể người, năng lượng cung cấp cho hoạt động co cơ chủ yếu đến từ sự ôxi hóa các chất dinh dưỡng

Câu 5 :

Hiện tượng cơ làm việc quá sức và kéo dài, biên độ co cơ giảm dần và ngừng hẳn gọi là

 • A
  Co cơ 
 • B
  Dãn cơ
 • C
  Mỏi cơ
 • D
  Tăng thể tích cơ 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng cơ làm việc quá sức và kéo dài, biên độ co cơ giảm dần và ngừng hẳn gọi là mỏi cơ.

Câu 6 :

Sự mỏi cơ xảy ra chủ yếu là do sự thiếu hụt yếu tố dinh dưỡng nào ?

 • A

  Ôxi

 • B

  Nước

 • C

  Muối khoáng

 • D

  Chất hữu cơ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sự mỏi cơ xảy ra chủ yếu là do sự thiếu hụt ôxi

Câu 7 :

Hiện tượng mỏi cơ có liên quan mật thiết đến sự sản sinh loại axit hữu cơ nào ?

 • A

  Axit axêtic

 • B

  Axit malic

 • C

  Axit acrylic

 • D

  Axit lactic

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng mỏi cơ có liên quan mật thiết đến sự sản sinh axit lactic

Câu 8 :

Chúng ta thường bị mỏi cơ trong trường hợp nào sau đây ?

 • A

  Giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ

 • B

  Lao động nặng trong thời gian dài

 • C

  Tập luyện thể thao quá sức

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chúng ta thường bị mỏi cơ trong trường hợp A, B, C.

Câu 9 :

Khi bị mỏi cơ, chúng ta cần làm gì ?

 • A

  Nghỉ ngơi hoặc thay đổi trạng thái cơ thể

 • B

  Xoa bóp tại vùng cơ bị mỏi để tăng cường lưu thông máu

 • C

  Uống nhiều nước lọc

 • D

  Cả A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi bị mỏi cơ, chúng ta cần nghỉ ngơi hoặc thay đổi trạng thái cơ thể, xoa bóp tại vùng cơ bị mỏi để tăng cường lưu thông máu.

Câu 10 :

Hoạt động của cơ ít chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nào sau đây?

 • A

  Trạng thái thần kinh

 • B

  Màu sắc của vật cần di chuyển

 • C

  Nhịp độ lao động

 • D

  Khối lượng của vật cần di chuyển

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hoạt động của cơ ít chịu ảnh hưởng bởi màu sắc của vật cần di chuyển

Trạng thái thần kinh là yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến công của cơ. Vì khi tinh thần thoải mái thì việc lao động,động tác thực hiện mới hiệu quả và sinh ra nhiều công.

Câu 11 :

Biên độ co cơ có mối tương quan như thế nào với khối lượng của vật cần di chuyển ?

 • A

  Biên độ co cơ chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật cần di chuyển mà không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác

 • B

  Biên độ co cơ không phụ thuộc vào khối lượng của vật cần di chuyển

 • C

  Biên độ co cơ tỉ lệ thuận với khối lượng của vật cần di chuyển

 • D

  Biên độ co cơ tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật cần di chuyển

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Biên độ co cơ tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật cần di chuyển

Câu 12 :

Luyện tập thể dục thường xuyên sẽ

 • A

  làm cơ bị mệt mỏi.

 • B

  giúp cơ thể được dẻo dai, tăng cường khả năng sinh công của cơ

 • C

  giảm khả năng sinh công của cơ.

 • D

  cả A và B.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Luyện tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cơ thể được dẻo dai, tăng cường khả năng sinh công của cơ.

close