Trắc nghiệm Bài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Thụ tinh là gì?

 • A

  Tinh trùng được đổ vào âm đạo

 • B

  Tinh trùng gặp trứng

 • C

  Tinh trùng kết hợp với trứng thành hợp tử

 • D

  Cả A, B và C

Câu 2 :

Trong cơ quan sinh dục nữ, sự thụ tinh thường diễn ra ở đâu ?

 • A

  Âm đạo

 • B

  Ống dẫn trứng

 • C

  Buồng trứng

 • D

  Tử cung

Câu 3 :

Thông thường, sau khi thụ tinh thì mất bao lâu để hợp tử di chuyển xuống tử cung và làm tổ tại đấy ?

 • A

  7 ngày   

 • B

  14 ngày

 • C

  24 ngày      

 • D

  3 ngày

Câu 4 :

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra chủ yếu nhờ bộ phận nào ?

 • A

  Tử cung

 • B

  Thể vàng

 • C

  Nhau thai

 • D

  Ống dẫn trứng

Câu 5 :

Quá trình mang thai ở người thường kéo dài trong bao lâu ?

 • A

  280 ngày

 • B

  290 ngày

 • C

  260 ngày      

 • D

  240 ngày

Câu 6 :

Thai nhi thực hiện quá trình trao đổi chất với cơ thể mẹ thông qua bộ phận nào ?

 • A

  Buồng trứng

 • B

  Ruột

 • C

  Nhau thai

 • D

  Ống dẫn trứng

Câu 7 :

Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ

 • A

  trứng đã được thụ tinh nhưng không rụng.

 • B

  hợp tử được tạo thành bị chết ở giai đoạn sớm.

 • C

  trứng không có khả năng thụ tinh.

 • D

  trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.

Câu 8 :

Ở nữ giới, hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào hoạt động điều hoà kinh nguyệt ?

 • A

  Prôgestêrôn

 • B

  Ôxitôxin

 • C

  LH

 • D

  FSH

Câu 9 :

Ở nữ giới có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì trong các thời điểm sau, nồng độ LH đạt giá trị cao nhất ở thời điểm nào ?

 • A

  Ngày thứ 28 tính từ ngày kinh đầu tiên của chu kì gần nhất

 • B

  Ngày thứ 14 tính từ ngày kinh đầu tiên của chu kì gần nhất

 • C

  Ngày kinh đầu tiên của mỗi chu kì

 • D

  Ngày kinh cuối cùng của mỗi chu kì

Câu 10 :

Ở một người phụ nữ có chu kì đều đặn 28 ngày, giả sử ngày kinh đầu tiên của chu kì tháng này là ngày mùng 2 thì trong các thời điểm sau, ở thời điểm nào trong tháng, người phụ nữ đó sẽ rụng trứng?

 • A

  Ngày mùng 3

 • B

  Ngày 30

 • C

  Ngày 16

 • D

  Ngày 10

Câu 11 :

Hiện tượng chậm kinh có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây ?

 • A

  Tác dụng phụ của các loại thuốc : thuốc tránh thai, thuốc chống trầm cảm,…

 • B

  Rối loạn tâm lý : lo âu, căng thẳng,….

 • C

  Mang thai

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 12 :

Ở nữ giới không mang thai, hoocmôn prôgestêrôn do bộ phận nào tiết ra ?

 • A

  Âm đạo

 • B

  Tử cung

 • C

  Thể vàng

 • D

  Ống dẫn trứng

Câu 13 :

Ở những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì nếu trứng không được thụ tinh, thể vàng sẽ được bong ra sau

 • A

  14 ngày.

 • B

  28 ngày.

 • C

  32 ngày.   

 • D

  20 ngày.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thụ tinh là gì?

 • A

  Tinh trùng được đổ vào âm đạo

 • B

  Tinh trùng gặp trứng

 • C

  Tinh trùng kết hợp với trứng thành hợp tử

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng để tạo thành hợp tử.

Câu 2 :

Trong cơ quan sinh dục nữ, sự thụ tinh thường diễn ra ở đâu ?

 • A

  Âm đạo

 • B

  Ống dẫn trứng

 • C

  Buồng trứng

 • D

  Tử cung

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thụ tinh thường xảy ra trong ống dẫn trứng (ở 1/3 phía ngoài).

Câu 3 :

Thông thường, sau khi thụ tinh thì mất bao lâu để hợp tử di chuyển xuống tử cung và làm tổ tại đấy ?

 • A

  7 ngày   

 • B

  14 ngày

 • C

  24 ngày      

 • D

  3 ngày

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trứng đã thụ tinh cần di chuyển xuống tử cung làm tổ mất 7 ngày.

Câu 4 :

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra chủ yếu nhờ bộ phận nào ?

 • A

  Tử cung

 • B

  Thể vàng

 • C

  Nhau thai

 • D

  Ống dẫn trứng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong 3 tháng đầu hoocmôn progesteron được tiết ra từ thể vàng (sau đó là tiết ra từ nhau thai).

Câu 5 :

Quá trình mang thai ở người thường kéo dài trong bao lâu ?

 • A

  280 ngày

 • B

  290 ngày

 • C

  260 ngày      

 • D

  240 ngày

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thai kỳ thường kéo dài khoảng hơn 9 tháng, hay 280 ngày.

Câu 6 :

Thai nhi thực hiện quá trình trao đổi chất với cơ thể mẹ thông qua bộ phận nào ?

 • A

  Buồng trứng

 • B

  Ruột

 • C

  Nhau thai

 • D

  Ống dẫn trứng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thai nhi thực hiện quá trình trao đổi chất với cơ thể mẹ thông qua nhau thai.

Câu 7 :

Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ

 • A

  trứng đã được thụ tinh nhưng không rụng.

 • B

  hợp tử được tạo thành bị chết ở giai đoạn sớm.

 • C

  trứng không có khả năng thụ tinh.

 • D

  trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.

Câu 8 :

Ở nữ giới, hoocmôn nào dưới đây không tham gia vào hoạt động điều hoà kinh nguyệt ?

 • A

  Prôgestêrôn

 • B

  Ôxitôxin

 • C

  LH

 • D

  FSH

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ôxitôxin (OT) không tham gia vào hoạt động điều hoà kinh nguyệt.

Câu 9 :

Ở nữ giới có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì trong các thời điểm sau, nồng độ LH đạt giá trị cao nhất ở thời điểm nào ?

 • A

  Ngày thứ 28 tính từ ngày kinh đầu tiên của chu kì gần nhất

 • B

  Ngày thứ 14 tính từ ngày kinh đầu tiên của chu kì gần nhất

 • C

  Ngày kinh đầu tiên của mỗi chu kì

 • D

  Ngày kinh cuối cùng của mỗi chu kì

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nồng độ LH cao nhất khi trứng rụng.

Lời giải chi tiết :

Nồng độ LH đạt giá trị cao nhất ở thời điểm trứng rụng, đối với nữ giới có chu kì 28 ngày thì trứng rụng vào ngày thứ 14 tính từ ngày kinh đầu tiên của chu kì gần nhất.

Câu 10 :

Ở một người phụ nữ có chu kì đều đặn 28 ngày, giả sử ngày kinh đầu tiên của chu kì tháng này là ngày mùng 2 thì trong các thời điểm sau, ở thời điểm nào trong tháng, người phụ nữ đó sẽ rụng trứng?

 • A

  Ngày mùng 3

 • B

  Ngày 30

 • C

  Ngày 16

 • D

  Ngày 10

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sau 14 ngày kể từ khi trứng rụng, lớp niêm mạc tử cung bị bong ra → hiện tượng kinh nguyệt.

Lời giải chi tiết :

Ngày kinh đầu tiên của chu kì tháng này là ngày mùng 2 → ngày đầu tiên của chu kì sau là ngày mùng 30 (chu kì 28 ngày) → ngày trứng rụng là 14 ngày trước đó → ngày 16.

Câu 11 :

Hiện tượng chậm kinh có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây ?

 • A

  Tác dụng phụ của các loại thuốc : thuốc tránh thai, thuốc chống trầm cảm,…

 • B

  Rối loạn tâm lý : lo âu, căng thẳng,….

 • C

  Mang thai

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng chậm kinh có thể phát sinh do các nguyên nhân tâm lý, sinh lý, sử dụng các loại thuốc, mang thai...

Câu 12 :

Ở nữ giới không mang thai, hoocmôn prôgestêrôn do bộ phận nào tiết ra ?

 • A

  Âm đạo

 • B

  Tử cung

 • C

  Thể vàng

 • D

  Ống dẫn trứng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở nữ giới không mang thai, hoocmôn prôgestêrôn do thể vàng tiết ra.

Câu 13 :

Ở những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì nếu trứng không được thụ tinh, thể vàng sẽ được bong ra sau

 • A

  14 ngày.

 • B

  28 ngày.

 • C

  32 ngày.   

 • D

  20 ngày.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nếu trứng không được thụ tinh thì sau 14 ngày kể từ khi trứng rụng, thể vàng bị tiêu giảm, lớp niêm mạc tử cung bị bong ra → hiện tượng kinh nguyệt.

close