Trắc nghiệm Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của

 • A

  quá trình hình thành các phản xạ không điều kiện.

 • B

  quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.

 • C

  quá trình hình thành và ức chế các phản xạ không điều kiện.

 • D

  quá trình ức chế các phản xạ có điều kiện.

Câu 2 :

Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có thể mang lại kết quả nào sau đây ?

 • A

  Giúp con người thích nghi với môi trường sống mới

 • B

  Giúp trẻ phân biệt được người quen với người lạ

 • C

  Giúp hình thành nếp sống văn hóa

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 3 :

Hệ thống tín hiệu thứ hai của sự vật bao gồm những yếu tố nào ?

 • A

  Tiếng nói và chữ viết

 • B

  Thị giác và thính giác

 • C

  Âm thanh và hành động

 • D

  Màu sắc và hình dáng

Câu 4 :

Phản xạ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai?

 • A

  Chảy nước miếng khi có ai đó nhắc đến từ “me”

 • B

  Bỏ chạy khi có báo động cháy

 • C

  Nổi gai ốc khi đi qua nghĩa địa

 • D

  Dừng lại trước ngã tư khi nhìn thấy đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng

Câu 5 :

Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai?

 • A

  Cười như nắc nẻ khi đọc truyện tiếu lâm

 • B

  Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi nghe lớp trưởng la lớn “Thầy giám hiệu đang tới”

 • C

  Sụt sùi khóc khi nghe kể về một câu chuyện cảm động

 • D

  Rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy một người ăn mày

Câu 6 :

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Tiếng nói và chữ viết là … để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

 • A

  phương tiện      

 • B

  cơ sở

 • C

  nền tảng      

 • D

  mục đích

Câu 7 :

Tiếng nói và chữ viết là cơ sở của

 • A

  ngôn ngữ.

 • B

  tư duy.

 • C

  trí nhớ.

 • D

  phản xạ không điều kiện.

Câu 8 :

Tiếng nói và chữ viết được gộp chung thành

 • A

  giáo dục.      

 • B

  văn hóa.

 • C

  ngôn ngữ.      

 • D

  xã hội.

Câu 9 :

Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở đối tượng nào trong sinh giới ?

 • A

  Con người

 • B

  Động vật linh trưởng

 • C

  Động vật có xương sống

 • D

  Thú có túi

Câu 10 :

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình nào dưới đây ?

 • A

  Cụ thể hóa và khái quát hóa các sự vật

 • B

  Cụ thể hóa và phân tích các sự vật, hiện tượng

 • C

  Khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật

 • D

  Cụ thể hóa và trừu tượng hóa các sự vật

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của

 • A

  quá trình hình thành các phản xạ không điều kiện.

 • B

  quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.

 • C

  quá trình hình thành và ức chế các phản xạ không điều kiện.

 • D

  quá trình ức chế các phản xạ có điều kiện.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, tập quán, nếp sống tốt chính là sự kết hợp của 2 quá trình hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện.

Câu 2 :

Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có thể mang lại kết quả nào sau đây ?

 • A

  Giúp con người thích nghi với môi trường sống mới

 • B

  Giúp trẻ phân biệt được người quen với người lạ

 • C

  Giúp hình thành nếp sống văn hóa

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có thể:

- Giúp con người thích nghi với môi trường sống mới

- Giúp trẻ phân biệt được người quen với người lạ

- Giúp hình thành nếp sống văn hóa

Câu 3 :

Hệ thống tín hiệu thứ hai của sự vật bao gồm những yếu tố nào ?

 • A

  Tiếng nói và chữ viết

 • B

  Thị giác và thính giác

 • C

  Âm thanh và hành động

 • D

  Màu sắc và hình dáng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tiếng nói và chữ viết thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2 của sự vật.

Câu 4 :

Phản xạ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai?

 • A

  Chảy nước miếng khi có ai đó nhắc đến từ “me”

 • B

  Bỏ chạy khi có báo động cháy

 • C

  Nổi gai ốc khi đi qua nghĩa địa

 • D

  Dừng lại trước ngã tư khi nhìn thấy đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chảy nước miếng khi có ai đó nhắc đến từ “me” là phản xạ có điều kiện có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai.

Câu 5 :

Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai?

 • A

  Cười như nắc nẻ khi đọc truyện tiếu lâm

 • B

  Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi nghe lớp trưởng la lớn “Thầy giám hiệu đang tới”

 • C

  Sụt sùi khóc khi nghe kể về một câu chuyện cảm động

 • D

  Rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy một người ăn mày

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hệ thống tín hiệu thứ hai (tiếng nói và chữ viết) tham gia vào phản xạ có điều kiện

Lời giải chi tiết :

Rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy một người ăn mày là phản xạ không có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai (tiếng nói và chữ viết).

Câu 6 :

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Tiếng nói và chữ viết là … để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

 • A

  phương tiện      

 • B

  cơ sở

 • C

  nền tảng      

 • D

  mục đích

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Câu 7 :

Tiếng nói và chữ viết là cơ sở của

 • A

  ngôn ngữ.

 • B

  tư duy.

 • C

  trí nhớ.

 • D

  phản xạ không điều kiện.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tiếng nói và chữ viết là cơ sở của tư duy.

Câu 8 :

Tiếng nói và chữ viết được gộp chung thành

 • A

  giáo dục.      

 • B

  văn hóa.

 • C

  ngôn ngữ.      

 • D

  xã hội.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiếng nói và chữ viết được gộp chung thành ngôn ngữ.

Câu 9 :

Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở đối tượng nào trong sinh giới ?

 • A

  Con người

 • B

  Động vật linh trưởng

 • C

  Động vật có xương sống

 • D

  Thú có túi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở con người.

Câu 10 :

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình nào dưới đây ?

 • A

  Cụ thể hóa và khái quát hóa các sự vật

 • B

  Cụ thể hóa và phân tích các sự vật, hiện tượng

 • C

  Khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật

 • D

  Cụ thể hóa và trừu tượng hóa các sự vật

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình Khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật.

close