Trắc nghiệm Bài 60. Cơ quan sinh dục nam - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Ở cơ quan sinh dục nam, bộ phận nào là nơi sản xuất ra tinh trùng?

 • A

  Ống dẫn tinh

 • B

  Túi tinh

 • C

  Tinh hoàn

 • D

  Mào tinh

Câu 2 :

Ở người, nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng nằm trong khoảng

 • A

  36-37oC

 • B

  37-38oC

 • C

  29-30oC

 • D

  33-34oC

Câu 3 :

Sau khi được tạo ra tại tinh hoàn, tinh trùng sẽ được đưa đến bộ phận nào để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo?

 • A

  Mào tinh

 • B

  Túi tinh

 • C

  Ống đái

 • D

  Tuyến tiền liệt

Câu 4 :

Sau khi hoàn thiện về cấu tạo, tinh trùng được dự trữ ở đâu ?

 • A

  Ống đái

 • B

  Mào tinh

 • C

  Túi tinh

 • D

  Tinh hoàn

Câu 5 :

Tuyến tiền liệt có vai trò

 • A

  tiết dịch để hoà loãng tinh trùng tạo tinh dịch.

 • B

  chứa tinh và nuôi dưỡng tinh trùng

 • C

  đường dẫn chung tinh trùng và nước tiểu.

 • D

  tiết dịch nhờn vào âm đạo.

Câu 6 :

Chức năng của tinh hoàn là gì ?

 • A

  Sản xuất tinh trùng

 • B

  Tiết hoocmôn testostêrôn

 • C

  Lọc máu

 • D

  Cả A và B

Câu 7 :

Ở nam giới khoẻ mạnh, số lượng tinh trùng trong mỗi lần phóng tinh nằm trong khoảng bao nhiêu ?

 • A

  50 – 80 triệu

 • B

  500 – 700 triệu

 • C

  100 – 200 triệu

 • D

  200 – 300 triệu

Câu 8 :

Trong cơ quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả năng sống sót từ

 • A

  8 – 10 ngày.

 • B

  5 – 7 ngày.

 • C

  1 – 2 ngày.

 • D

  3 – 4 ngày.

Câu 9 :

Ở người, tinh trùng X và tinh trùng Y sai khác nhau ở phương diện nào ?

 • A

  Khả năng hoạt động và sống sót

 • B

  Kích thước

 • C

  Khối lượng

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 10 :

Vì sao ở độ tuổi sơ sinh, tỉ lệ bé trai (XY) luôn lớn hơn tỉ lệ bé gái (XX)?

 • A

  Vì các hợp tử mang cặp NST giới tính XX (quy định bé gái) dễ bị chết ở trạng thái hợp tử.

 • B

  Vì tinh trùng X có sức sống kém hơn nên khả năng tiếp cận trứng luôn kém hiệu quả hơn tinh trùng Y.

 • C

  Vì tinh trùng Y nhỏ và nhẹ, bơi nhanh nên khả năng tiếp cận trứng (cơ sở để tạo ra bé trai) cao hơn tinh trùng X (cơ sở để tạo ra bé gái).

 • D

  Tất cả các phương án còn lại.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ở cơ quan sinh dục nam, bộ phận nào là nơi sản xuất ra tinh trùng?

 • A

  Ống dẫn tinh

 • B

  Túi tinh

 • C

  Tinh hoàn

 • D

  Mào tinh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tinh hoàn là nơi sản xuất ra tinh trùng.

Câu 2 :

Ở người, nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng nằm trong khoảng

 • A

  36-37oC

 • B

  37-38oC

 • C

  29-30oC

 • D

  33-34oC

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ở người, nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng nằm trong khoảng 33-34oC

Câu 3 :

Sau khi được tạo ra tại tinh hoàn, tinh trùng sẽ được đưa đến bộ phận nào để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo?

 • A

  Mào tinh

 • B

  Túi tinh

 • C

  Ống đái

 • D

  Tuyến tiền liệt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tinh trùng sẽ được đưa đến mào tinh để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo.

Câu 4 :

Sau khi hoàn thiện về cấu tạo, tinh trùng được dự trữ ở đâu ?

 • A

  Ống đái

 • B

  Mào tinh

 • C

  Túi tinh

 • D

  Tinh hoàn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sau khi hoàn thiện về cấu tạo, tinh trùng được dự trữ ở túi tinh.

Câu 5 :

Tuyến tiền liệt có vai trò

 • A

  tiết dịch để hoà loãng tinh trùng tạo tinh dịch.

 • B

  chứa tinh và nuôi dưỡng tinh trùng

 • C

  đường dẫn chung tinh trùng và nước tiểu.

 • D

  tiết dịch nhờn vào âm đạo.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tuyến tiền liệt có vai trò tiết dịch để hoà loãng tinh trùng tạo tinh dịch.

Câu 6 :

Chức năng của tinh hoàn là gì ?

 • A

  Sản xuất tinh trùng

 • B

  Tiết hoocmôn testostêrôn

 • C

  Lọc máu

 • D

  Cả A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tinh hoàn có hai chức năng chính là:

- Chức năng nội tiết: tinh hoàn còn có một chức năng quan trọng khác là bài tiết hormon sinh dục nam (chủ yếu là testosteron).

- Chức năng ngoại tiết: tinh hoàn là nơi sản xuất ra tinh trùng.

Câu 7 :

Ở nam giới khoẻ mạnh, số lượng tinh trùng trong mỗi lần phóng tinh nằm trong khoảng bao nhiêu ?

 • A

  50 – 80 triệu

 • B

  500 – 700 triệu

 • C

  100 – 200 triệu

 • D

  200 – 300 triệu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mỗi lần phóng tinh có tới 200 – 300 triệu tinh trùng.

Câu 8 :

Trong cơ quan sinh dục nữ, tinh trùng có khả năng sống sót từ

 • A

  8 – 10 ngày.

 • B

  5 – 7 ngày.

 • C

  1 – 2 ngày.

 • D

  3 – 4 ngày.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tinh trùng có khả năng sống trong cơ quan sinh dục nữ từ 3 – 4 ngày.

Câu 9 :

Ở người, tinh trùng X và tinh trùng Y sai khác nhau ở phương diện nào ?

 • A

  Khả năng hoạt động và sống sót

 • B

  Kích thước

 • C

  Khối lượng

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ở người, tinh trùng X và tinh trùng Y sai khác nhau ở kích thước, khối lượng, khả năng hoạt động và sống sót.

Câu 10 :

Vì sao ở độ tuổi sơ sinh, tỉ lệ bé trai (XY) luôn lớn hơn tỉ lệ bé gái (XX)?

 • A

  Vì các hợp tử mang cặp NST giới tính XX (quy định bé gái) dễ bị chết ở trạng thái hợp tử.

 • B

  Vì tinh trùng X có sức sống kém hơn nên khả năng tiếp cận trứng luôn kém hiệu quả hơn tinh trùng Y.

 • C

  Vì tinh trùng Y nhỏ và nhẹ, bơi nhanh nên khả năng tiếp cận trứng (cơ sở để tạo ra bé trai) cao hơn tinh trùng X (cơ sở để tạo ra bé gái).

 • D

  Tất cả các phương án còn lại.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở độ tuổi sơ sinh, tỉ lệ bé trai (XY) luôn lớn hơn tỉ lệ bé gái (XX) vì tinh trùng Y nhỏ và nhẹ, bơi nhanh nên khả năng tiếp cận trứng (cơ sở để tạo ra bé trai) cao hơn tinh trùng X (cơ sở để tạo ra bé gái).

close