Trắc nghiệm Bài 61. Cơ quan sinh dục nữ - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Cơ quan sinh dục nữ gồm

 • A

  buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và bóng đái.

 • B

  buồng trứng, ống dẫn trứng, âm đạo và ống dẫn nước tiểu.

 • C

  buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.

 • D

  buổng trứng, tử cung, âm đạo và bóng đái.

Câu 2 :

Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nối trực tiếp với ống dẫn trứngl?

 • A

  Âm vật

 • B

  Tử cung

 • C

  Âm đạo

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 3 :

Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn?

 • A

  Tuyến tiền đình

 • B

  Tuyến hành

 • C

  Tuyến tiền liệt

 • D

  Ống dẫn trứng

Câu 4 :

Trong cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nằm tách biệt với những bộ phận còn lại ?

 • A

  Ống dẫn trứng

 • B

  Tử cung

 • C

  Âm đạo

 • D

  Âm vật

Câu 5 :

Theo chiều lưng-bụng thì ống đái, âm đạo và trực tràng của người phụ nữ sắp xếp theo trật tự như thế nào?

 • A

  Ống đái – âm đạo – trực tràng

 • B

  Âm đạo – Trực tràng - ống đái

 • C

  Trực tràng – ống đái – âm đạo

 • D

  Trực tràng – âm đạo - ống đái

Câu 6 :

Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh thường làm tổ ở đâu ?

 • A

  Buồng trứng

 • B

  Âm đạo

 • C

  Ống dẫn trứng

 • D

  Tử cung

Câu 7 :

Tế bào trứng ở người có đường kính khoảng

 • A

  0,65 – 0,7 mm.

 • B

  0,05 – 0,12 mm.

 • C

  0,15 – 0,25 mm.

 • D

  0,3 – 0,45 mm.

Câu 8 :

Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành ?

 • A

  2000 trứng

 • B

  400 trứng

 • C

  1000 trứng

 • D

  800 trứng

Câu 9 :

Ở người, sau khi rụng, trứng chỉ duy trì được khả năng thụ tinh trong vòng

 • A

  12 giờ.  

 • B

  24 giờ.

 • C

  6 giờ.

 • D

  48 giờ.

Câu 10 :

Chu kì rụng trứng ở người bình thường nằm trong khoảng

 • A

  14 – 20 ngày.

 • B

  24 – 28 ngày.

 • C

  28 – 32 ngày.

 • D

  35 – 40 ngày.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cơ quan sinh dục nữ gồm

 • A

  buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và bóng đái.

 • B

  buồng trứng, ống dẫn trứng, âm đạo và ống dẫn nước tiểu.

 • C

  buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.

 • D

  buổng trứng, tử cung, âm đạo và bóng đái.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cơ quan sinh dục nữ gồm buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.

Bóng đái và ống dẫn nước tiểu là của hệ bài tiết.

Câu 2 :

Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nối trực tiếp với ống dẫn trứngl?

 • A

  Âm vật

 • B

  Tử cung

 • C

  Âm đạo

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tử cung nối trực tiếp với ống dẫn trứng.

Câu 3 :

Ở cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn?

 • A

  Tuyến tiền đình

 • B

  Tuyến hành

 • C

  Tuyến tiền liệt

 • D

  Ống dẫn trứng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tuyến tiền đình có vai trò tiết chất nhờn để bôi trơn.

Câu 4 :

Trong cơ quan sinh dục nữ, bộ phận nào dưới đây nằm tách biệt với những bộ phận còn lại ?

 • A

  Ống dẫn trứng

 • B

  Tử cung

 • C

  Âm đạo

 • D

  Âm vật

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Âm vật nằm tách biệt với ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.

Câu 5 :

Theo chiều lưng-bụng thì ống đái, âm đạo và trực tràng của người phụ nữ sắp xếp theo trật tự như thế nào?

 • A

  Ống đái – âm đạo – trực tràng

 • B

  Âm đạo – Trực tràng - ống đái

 • C

  Trực tràng – ống đái – âm đạo

 • D

  Trực tràng – âm đạo - ống đái

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Theo chiều lưng-bụng thì trật tự đúng là trực tràng – âm đạo - ống đái.

Câu 6 :

Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh thường làm tổ ở đâu ?

 • A

  Buồng trứng

 • B

  Âm đạo

 • C

  Ống dẫn trứng

 • D

  Tử cung

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ở nữ giới, trứng sau khi thụ tinh sẽ làm tổ ở tử cung.

Câu 7 :

Tế bào trứng ở người có đường kính khoảng

 • A

  0,65 – 0,7 mm.

 • B

  0,05 – 0,12 mm.

 • C

  0,15 – 0,25 mm.

 • D

  0,3 – 0,45 mm.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tế bào trứng có đường kính 0,15 – 0,25 mm.

Câu 8 :

Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành ?

 • A

  2000 trứng

 • B

  400 trứng

 • C

  1000 trứng

 • D

  800 trứng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chỉ có khoảng 400 trứng đạt đến tuổi trưởng thành.

Câu 9 :

Ở người, sau khi rụng, trứng chỉ duy trì được khả năng thụ tinh trong vòng

 • A

  12 giờ.  

 • B

  24 giờ.

 • C

  6 giờ.

 • D

  48 giờ.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tế bào trứng chỉ có khả năng thụ tinh trong vòng 1 ngày nếu gặp được tinh trùng.

Câu 10 :

Chu kì rụng trứng ở người bình thường nằm trong khoảng

 • A

  14 – 20 ngày.

 • B

  24 – 28 ngày.

 • C

  28 – 32 ngày.

 • D

  35 – 40 ngày.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chu kì rụng trứng ở người bình thường nằm trong khoảng 28 – 32 ngày.

close