Trắc nghiệm Bài 29. Hấp thu chất dinh dưỡng và thải phân - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Trong ống tiêu hoá của người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng thuộc về bộ phận nào ?

 • A

  Dạ dày  

 • B

  Ruột non

 • C

  Ruột già    

 • D

  Thực quản

Câu 2 :

Đơn vị hấp thu chất dinh dưỡng ở ruột non là:

 • A
  Lông ruột
 • B
  Lớp dưới niêm mạc
 • C
  Niêm mạc
 • D
  Lớp cơ thành ruột
Câu 3 :

Đặc điểm nào của ruột non giúp chúng tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng ?

 • A

  Hệ thống mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột

 • B

  Lớp niêm mạc gấp nếp, trên đó là các mào với lông ruột dày đặc giúp làm tăng diện tích bề mặt ruột non lên

 • C

  Kích thước rất dài (2,8 – 3 mét)

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 4 :

Chất được hấp thụ ở ruột non sẽ được vận chuyển theo mấy con đường

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4
Câu 5 :

Có khoảng bao nhiêu phần trăm lipit được vận chuyển theo con đường máu ?

 • A

  70% 

 • B

  40%

 • C

  30%  

 • D

  50%

Câu 6 :

Loại vitamin nào dưới đây được vận chuyển theo con đường bạch huyết về tim ?

 • A

  Vitamin B1

 • B

  Vitamin E

 • C

  Vitamin C

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 7 :

Chất nào dưới đây được hấp thụ từ ruột non và vận chuyển theo đường máu về tim ?

 • A

  Axit béo

 • B

  Vitamin A

 • C

  Glucôzơ

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 8 :

Chất được hấp thu và vận chuyển theo cả 2 đường máu và bạch huyết là:

 • A
  Sản phẩm của lipit
 • B
  Sản phẩm của axit nuclêic
 • C
  Sản phẩm của protein
 • D
  Sản phẩm của gluxit
Câu 9 :

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ qua đường máu sẽ đổ về đâu trước khi về tim ?

 • A

  Tĩnh mạch chủ dưới

 • B

  Tĩnh mạch cảnh trong

 • C

  Tĩnh mạch chủ trên

 • D

  Tĩnh mạch cảnh ngoài

Câu 10 :

Nếu qua hệ tiêu hoá, chất độc bị hấp thụ vào con đường máu thì chúng sẽ bị khử tại đâu ?

 • A

  Tim    

 • B

  Dạ dày

 • C

  Thận   

 • D

  Gan

Câu 11 :

Các chức năng của gan là:

 • A

  Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định.

 • B

  Khử các chất độc có hại với cơ thể.

 • C

  Tiết dịch mật giúp tiêu hoá lipit.

 • D

  Cả A, B và C đều đúng

Câu 12 :

Vai trò chủ yếu của ruột già là gì ?

 • A

  Thải phân và hấp thụ đường

 • B

  Tiêu hoá thức ăn và thải phân

 • C

  Hấp thụ nước và thải phân

 • D

  Tiêu hoá thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng

Câu 13 :

Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào quá trình thải phân khi đại tiện ?

 • A

  Cơ nhị đầu

 • B

  Cơ chéo bụng ngoài

 • C

  Cơ vòng hậu môn

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 14 :

Khi nói về tốc độ hấp thụ chất ở ruột non, phát biểu nào sau đây đúng

 • A
  giảm dần từ đầu ruột non → cuối ruột non
 • B
  % vitamin được hấp thụ đạt cực đại ở giữa ruột non
 • C
  Axit béo và đường đơn được hấp thụ nhanh chóng ở đầu ruột non và hấp thụ hoàn toàn ở cuối ruột non.
 • D
  Không có sự hấp thụ vitamin ở ruột non

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong ống tiêu hoá của người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng thuộc về bộ phận nào ?

 • A

  Dạ dày  

 • B

  Ruột non

 • C

  Ruột già    

 • D

  Thực quản

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng thuộc về ruột non.

Câu 2 :

Đơn vị hấp thu chất dinh dưỡng ở ruột non là:

 • A
  Lông ruột
 • B
  Lớp dưới niêm mạc
 • C
  Niêm mạc
 • D
  Lớp cơ thành ruột

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đơn vị hấp thu chất dinh dưỡng ở ruột non là lông ruột, trên lông ruột có nhiều lông nhỏ hơn.

Câu 3 :

Đặc điểm nào của ruột non giúp chúng tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng ?

 • A

  Hệ thống mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột

 • B

  Lớp niêm mạc gấp nếp, trên đó là các mào với lông ruột dày đặc giúp làm tăng diện tích bề mặt ruột non lên

 • C

  Kích thước rất dài (2,8 – 3 mét)

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng:

+ Ruột dài 2,8 – 3m.

+ Có nhiều nếp gấp.

+ Nhiều lông ruột và và các vi nhung mao (lông cực nhỏ).

+ Có mạng mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc phân bố đến từng lông ruột.

Câu 4 :

Chất được hấp thụ ở ruột non sẽ được vận chuyển theo mấy con đường

 • A
  1
 • B
  2
 • C
  3
 • D
  4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chất được hấp thụ ở ruột non sẽ được vận chuyển theo 2 con đường :

+ Đường máu : 30% lipit ; đường đơn, axit amin

+ Đường bạch huyết : 70% lipit ; vitamin tan trong dầu

Câu 5 :

Có khoảng bao nhiêu phần trăm lipit được vận chuyển theo con đường máu ?

 • A

  70% 

 • B

  40%

 • C

  30%  

 • D

  50%

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

30% lipit được vận chuyển theo con đường máu.

Câu 6 :

Loại vitamin nào dưới đây được vận chuyển theo con đường bạch huyết về tim ?

 • A

  Vitamin B1

 • B

  Vitamin E

 • C

  Vitamin C

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các vitamin tan trong dầu sẽ vận chuyển theo con đường bạch huyết

Lời giải chi tiết :

Các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K…) được vận chuyển theo con đường bạch huyết về tim.

Câu 7 :

Chất nào dưới đây được hấp thụ từ ruột non và vận chuyển theo đường máu về tim ?

 • A

  Axit béo

 • B

  Vitamin A

 • C

  Glucôzơ

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các chất được vận chuyển theo đường máu: đường đơn, lipit (30% dạng axit béo và glyxerin), axit amin, các vitamin tan trong nước, muối khoáng hòa tan, nước

Câu 8 :

Chất được hấp thu và vận chuyển theo cả 2 đường máu và bạch huyết là:

 • A
  Sản phẩm của lipit
 • B
  Sản phẩm của axit nuclêic
 • C
  Sản phẩm của protein
 • D
  Sản phẩm của gluxit

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chất được hấp thu và vận chuyển theo cả 2 đường máu và bạch huyết là lipit (70% theo đường bạch huyết; 30% theo đường máu).

Câu 9 :

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ qua đường máu sẽ đổ về đâu trước khi về tim ?

 • A

  Tĩnh mạch chủ dưới

 • B

  Tĩnh mạch cảnh trong

 • C

  Tĩnh mạch chủ trên

 • D

  Tĩnh mạch cảnh ngoài

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ qua đường máu sẽ đổ về tĩnh mạch chủ dưới trước khi về tim.

Câu 10 :

Nếu qua hệ tiêu hoá, chất độc bị hấp thụ vào con đường máu thì chúng sẽ bị khử tại đâu ?

 • A

  Tim    

 • B

  Dạ dày

 • C

  Thận   

 • D

  Gan

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chất độc bị hấp thụ vào con đường máu thì chúng sẽ bị khử tại gan.

Câu 11 :

Các chức năng của gan là:

 • A

  Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định.

 • B

  Khử các chất độc có hại với cơ thể.

 • C

  Tiết dịch mật giúp tiêu hoá lipit.

 • D

  Cả A, B và C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các chức năng của gan là:

+ Khử các chất độc lọt vào cùng các chất dinh dưỡng

+ Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu

+ Tiết dịch mật trong quá trình tiêu hóa

Câu 12 :

Vai trò chủ yếu của ruột già là gì ?

 • A

  Thải phân và hấp thụ đường

 • B

  Tiêu hoá thức ăn và thải phân

 • C

  Hấp thụ nước và thải phân

 • D

  Tiêu hoá thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ruột già có vai trò chủ yếu là hấp thụ nước và thải phân.

Câu 13 :

Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào quá trình thải phân khi đại tiện ?

 • A

  Cơ nhị đầu

 • B

  Cơ chéo bụng ngoài

 • C

  Cơ vòng hậu môn

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cơ nhị đầu không tham gia vào quá trình thải phân khi đại tiện.

Câu 14 :

Khi nói về tốc độ hấp thụ chất ở ruột non, phát biểu nào sau đây đúng

 • A
  giảm dần từ đầu ruột non → cuối ruột non
 • B
  % vitamin được hấp thụ đạt cực đại ở giữa ruột non
 • C
  Axit béo và đường đơn được hấp thụ nhanh chóng ở đầu ruột non và hấp thụ hoàn toàn ở cuối ruột non.
 • D
  Không có sự hấp thụ vitamin ở ruột non

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hấp thụ các chất ở ruột non

Lời giải chi tiết :

Phát biểu A : sai, tốc độ hấp thụ chất dinh dưỡng tăng dần.

Phát biểu B : Sai, axit amin được hấp thụ hoàn toàn ở cuối ruột non

Phát biểu C : Đúng

Phát biểu D : Sai.

close