Trắc nghiệm Bài 34. Vitamin và muối khoáng - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Vitamin có vai trò gì ?

 • A

  Không cung cấp năng lượng cho cơ thể

 • B

  Cung cấp năng lượng cho cơ thể

 • C

  Là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia các phản ứng chuyển hoá trong cơ thể

 • D

  Đảm bảo cân bằng áp suất thẩm thấu, tham gia vào cấu tạo của nhiểu enzim

Câu 2 :

Loại vitamin nào dưới đây không tan trong dầu, mỡ ?

 • A

  Vitamin A

 • B

  Vitamin C

 • C

  Vitamin K

 • D

  Vitamin D

Câu 3 :

Loại vitamin duy nhất được tổng hợp ở da dưới ánh nắng mặt trời là

 • A

  vitamin D.

 • B

  vitamin A.

 • C

  vitamin C.

 • D

  vitamin E.

Câu 4 :

Thiếu vitamin nào dưới đây sẽ dẫn đến tình trạng viêm loét niêm mạc ?

 • A

  Vitamin B2

 • B

  Vitamin B1

 • C

  Vitamin B6

 • D

  Vitamin B12

Câu 5 :

Vitamin giúp tránh bệnh quáng gà và khô giác mạc là:

 • A

  Vitamin D

 • B

  Vitamin C

 • C

  Vitamin B

 • D

  Vitamin A

Câu 6 :

Loại quả nào dưới đây có chứa nhiều tiền chất của vitamin A ?

 • A

  Mướp đắng      

 • B

  Gấc

 • C

  Chanh       

 • D

  Táo ta

Câu 7 :

Cặp vitamin nào dưới đây đóng vai trò tích cực trong việc chống lão hoá ?

 • A

  Vitamin K và vitamin A

 • B

  Vitamin C và vitamin E

 • C

  Vitamin A và vitamin D

 • D

  Vitamin B1 và vitamin D

Câu 8 :

Loại vitamin nào dưới đây thường có nguồn gốc động vật ?

 • A

  Vitamin A

 • B

  Vitamin C

 • C

  Vitamin B1

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 9 :

Chất khoáng nào là thành phần cấu tạo nên hêmôglôbin trong hồng cầu người ?

 • A

  Asen   

 • B

  Kẽm

 • C

  Đồng 

 • D

  Sắt

Câu 10 :

Loại muối khoáng nào dưới đây có vai trò quan trọng trong việc hàn gắn vết thương ?

 • A

  Iốt  

 • B

  Canxi

 • C

  Kẽm      

 • D

  Sắt

Câu 11 :

Loại muối khoáng nào là thành phần không thể thiếu của hoocmôn tuyến giáp ?

 • A

  Kẽm   

 • B

  Sắt

 • C

  Iốt  

 • D

  Đồng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Vitamin có vai trò gì ?

 • A

  Không cung cấp năng lượng cho cơ thể

 • B

  Cung cấp năng lượng cho cơ thể

 • C

  Là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia các phản ứng chuyển hoá trong cơ thể

 • D

  Đảm bảo cân bằng áp suất thẩm thấu, tham gia vào cấu tạo của nhiểu enzim

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vitamin có vai trò là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia các phản ứng chuyển hoá trong cơ thể.

Câu 2 :

Loại vitamin nào dưới đây không tan trong dầu, mỡ ?

 • A

  Vitamin A

 • B

  Vitamin C

 • C

  Vitamin K

 • D

  Vitamin D

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vitamin C tan trong nước.

Câu 3 :

Loại vitamin duy nhất được tổng hợp ở da dưới ánh nắng mặt trời là

 • A

  vitamin D.

 • B

  vitamin A.

 • C

  vitamin C.

 • D

  vitamin E.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vitamin D là vitamin duy nhất được tổng hợp ở da dưới ánh nắng mặt trời.

Câu 4 :

Thiếu vitamin nào dưới đây sẽ dẫn đến tình trạng viêm loét niêm mạc ?

 • A

  Vitamin B2

 • B

  Vitamin B1

 • C

  Vitamin B6

 • D

  Vitamin B12

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thiếu vitamin B2 sẽ dẫn đến tình trạng viêm loét niêm mạc

Câu 5 :

Vitamin giúp tránh bệnh quáng gà và khô giác mạc là:

 • A

  Vitamin D

 • B

  Vitamin C

 • C

  Vitamin B

 • D

  Vitamin A

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vitamin A giúp tránh bệnh quáng gà và khô giác mạc.

Câu 6 :

Loại quả nào dưới đây có chứa nhiều tiền chất của vitamin A ?

 • A

  Mướp đắng      

 • B

  Gấc

 • C

  Chanh       

 • D

  Táo ta

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thực vật có màu vàng, đỏ, xanh thẫm chứa nhiều carôten là chất tiền vitamin A.

Lời giải chi tiết :

Gấc có chứa nhiều tiền chất của vitamin A.

Câu 7 :

Cặp vitamin nào dưới đây đóng vai trò tích cực trong việc chống lão hoá ?

 • A

  Vitamin K và vitamin A

 • B

  Vitamin C và vitamin E

 • C

  Vitamin A và vitamin D

 • D

  Vitamin B1 và vitamin D

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vitamin C và vitamin E có vai trò tích cực trong việc chống lão hoá.

Câu 8 :

Loại vitamin nào dưới đây thường có nguồn gốc động vật ?

 • A

  Vitamin A

 • B

  Vitamin C

 • C

  Vitamin B1

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vitamin B1 thường có nguồn gốc động vật.

Câu 9 :

Chất khoáng nào là thành phần cấu tạo nên hêmôglôbin trong hồng cầu người ?

 • A

  Asen   

 • B

  Kẽm

 • C

  Đồng 

 • D

  Sắt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sắt là thành phần cấu tạo nên hêmôglôbin trong hồng cầu người.

Câu 10 :

Loại muối khoáng nào dưới đây có vai trò quan trọng trong việc hàn gắn vết thương ?

 • A

  Iốt  

 • B

  Canxi

 • C

  Kẽm      

 • D

  Sắt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kẽm có vai trò quan trọng trong việc hàn gắn vết thương.

Câu 11 :

Loại muối khoáng nào là thành phần không thể thiếu của hoocmôn tuyến giáp ?

 • A

  Kẽm   

 • B

  Sắt

 • C

  Iốt  

 • D

  Đồng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Iốt là thành phần không thể thiếu của hoocmôn tuyến giáp.

close