Project Unit 10 trang 57 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập Project Unit 10, có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

A HOLIDAY OUT OF THIS WORLD! (Một kỳ nghỉ ngoài thế giới)

Imagine you are working for a space tourism company. Your company plans to launch a new tour to one of the planets in our solar system. Look at A CLOSER LOOK 1, Activity 4 again and choose one planet. Design a presentation to promote the tour. Present your tour in 5-7 minutes to the class. How many clients want to take your tour?

Discuss with your group:

• What makes the planet an attractive tourist destination?

• What are the highlights of the tour? What will clients experience?

• How do they prepare for the trip? (What training must they do? What should they pack?)

• How much does it cost?

• How environment-friendly is the tour?

Remember to:

• use effective advertising language

• summarise ideas in bullet points

• include attractive visuals such as pictures, colours, letter fonts and sizes, etc.

(You may be inspired by these posters created by NASA.)

Tạm dịch:

Tưởng tượng bạn đang làm việc cho một công ty du lịch không gian. Công ty của bạn lên kế hoạch mở một chuyến du lịch mới đến một trong những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Thiết kế một bài thuyết trình để quảng bá tour đó. Trình bày tour 5-7 phút trước lớp. Có bao nhiêu khách hành muốn tham gia tour.

Thảo luận với nhóm

Điều gì làm cho hành tinh trở thành điểm di lịch hấp dẫn?  

Điểm nổi bật của tour là gì? Hành khách sẽ trải nghiệm gì? 

Họ chuẩn bị cho chuyến đi như thế nào? Tập luyện nào mà họ phải làm? Họ nên mang theo gì?

Chi phí bao nhiêu?

Tour thân thiện với môi trường nhưu thế nào?

Nhớ

- sử dụng ngôn ngữ quảng cáo hiệu quả

- Tóm tắt ý chính bằng dấu đầu dòng

- Bao gồm những thiết bị trực quan như tranh ảnh, màu sắc, phông chữ và cỡ chữ, vân vân 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hello everyone, I am the director of the Space Travel Agency. I’m here today to introduce to all of you one of our newest products: “touring to Mars”. Mars is the fourth planet from the Sun and the second-smallest planet in the Solar System after Mercury. In English, Mars carries a name of the Roman god of war, and is often referred to as the "Red Planet". I’m sure this is an attractive destination for those who are interested in space travel. If you join the trip, you will experience a wide variety of services provided by our staff: eating barbecue on Mars, massage on Mars, playing games on Mars with friends on Earth, seeing the beautiful sights of Mars, etc… Before the trip, you have to pay 250,000 dollars for deposit and extra 100,000 dollars for the cost of training. By the way, before the trip, you will be trained by the best professions in 8 months so that you can adapt to the conditions on Mars. And remember, the tour will include lots of people from many countries, so you can experience the culture diverse on Mars. What I have said is the summary of our tour, for more details you can contact our service department. Thanks for coming today, any questions?

Tạm dịch:

Xin chào mọi người, tôi là giám đốc Cơ quan Du lịch Không gian. Tôi đến đây hôm nay để giới thiệu cho tất cả các bạn một trong những sản phẩm mới nhất của chúng tôi: "du lịch đến sao Hỏa". Sao Hỏa là hành tinh thứ tư từ Mặt trời và hành tinh thứ hai nhỏ nhất trong Hệ Mặt trời sau khi sao Thủy. Trong tiếng Anh, sao Hỏa mang tên thần La Mã chiến tranh, và thường được gọi là "Hành tinh Đỏ". Tôi chắc chắn đây là một điểm đến hấp dẫn cho những ai quan tâm đến du lịch vũ trụ. Nếu bạn tham gia chuyến đi, bạn sẽ trải nghiệm nhiều dịch vụ được cung cấp bởi nhân viên của chúng tôi: ăn thịt nướng trên sao Hỏa, mát-xa trên sao Hỏa, chơi các trò chơi trên sao Hỏa với bạn bè trên trái đất, ngắm những cảnh đẹp của Sao Hỏa ... Trước chuyến đi, bạn phải trả 250,000 đô la cho tiền đặt cọc và thêm 100,000 đô la cho chi phí đào tạo. Nhân tiện, trước chuyến đi, bạn sẽ được đào tạo bởi những chuyên gia giỏi nhất trong 8 tháng để bạn có thể thích ứng với các điều kiện trên sao Hỏa. Và hãy nhớ, tour du lịch sẽ bao gồm rất nhiều người từ nhiều quốc gia, vì vậy bạn có thể trải nghiệm sự văn hóa trên sao Hỏa. Những gì tôi vừa nói trên đây là những tsm tắt ngắn gọn, để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã đến ngày hôm nay, các bạn có bất kỳ câu hỏi nào không?

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close