Project Unit 5 trang 59 SGK tiếng Anh 9 tập 1 mới

Tổng hợp bài tập phần Project Unit 5 Trang 59 SGK Tiếng Anh 9 tập 1 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1.  Read this promotional brochure about a man-made wonder of Viet Nam.

(Đọc tờ rơi quảng cáo về 1 kì quan nhân tạo của Việt Nam.)

Tạm dịch:

Những kì quan của Việt Nam!

Chào mừng đến Quần thể khu di tích Huế, một trong những địa điểm thu hút nhất trong và quanh thành phố Huế!

Bạn chắc chắn sẽ rất ấn tượng với các kiến trúc của Quần thể khu di tích Huế được bảo tồn cẩn thận trong môi trường tự nhiên của khu vực. Không nên bỏ qua kiến trúc trung tâm của nó, thành phố Huế, một trung tâm hành chính của miền Nam Việt Nam trong thế kỷ 17 và 18. Chắc chắn bạn sẽ thấy tất cả các cung điện hoàng gia bên trong thành phố Huế, chẳng hạn như Hoàng cung, Hoàng Thành, vv

Quần thể khu di tích lịch sử Huế là nơi nên đến đối với tất cả những người yêu thích lịch sử. Khu quần thể di tích Huế là một ví dụ nổi bật về việc xây dựng thành phố thủ đô được bảo vệ hoàn hảo vào những năm đầu của thế kỷ XIX. Bạn có thể ghé thăm Pháo đài Bình Đài, một công trình phòng thủ ở phía đông bắc, được thiết kế để kiểm soát phong trào trên sông. Nếu bạn có đủ thời gian, bạn cũng nên đến thăm pháo đài Trần Hải Thành, được xây dựng để bảo vệ thủ đô chống lại các cuộc tấn công từ biển.

Đừng bỏ lỡ chuyến thăm Quần thể khu di tích Huế. Lịch sử lâu dài của nó và cấu trúc đáng kinh ngạc sẽ làm cho chuyến đi của bạn không thể nào quên.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Find a photo or draw a picture of a wonder of Viet Nam you have visited. Create a similar promotional brochure about it.

(Tìm một tấm ảnh hoặc vẽ một bức tranh về một kỳ quan ở Việt Nam mà bạn từng đến thăm. Tạo một tờ rơi tương tự về nó.)

Lời giải chi tiết:

Welcome to Phong Nha – Ke Bang. Phong Nha – Ke Bang is a national park and UNESCO World Heritage Site. It’s located in Bo Trach and Minh Hoa districts of central Quang Binh Province in the North Central Coast region, about 500 km south of Hanoi.

The park was created to protect one of the world's two largest karst regions with 300 caves and grottoes and also protects the ecosystem of limestone forest of the Annamite Range region in North Central Coast of Vietnam.

When the boat passes through a cave entrance, the traveller will present a fascinating world. Phong Nha is the underground water in the mountains, there are many unique stalactites. These unique rocks are named after natural shapes such as Buddha, Unicorn, Lion, ...

Tạm dịch:

Chào mừng bạn đến Phong Nha - Kẻ Bàng. Phong Nha - Kẻ Bàng là một công viên quốc gia và Di sản Thế giới của UNESCO. Nó nằm ở huyện Bồ Trạch và Minh Hòa của trung tâm tỉnh Quảng Bình thuộc vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, cách Hà Nội khoảng 500 km về phía nam.

Công viên được tạo ra để bảo vệ một trong hai khu vực nhữ hóa đá vôi lớn nhất thế giới với 300 hang động và hang động và cũng bảo vệ hệ sinh thái rừng đá vôi của vùng Annamite ở Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Khi thuyền đi qua một lối vào hang động, du khách sẽ chiêm ngưỡng một thế giới hấp dẫn. Phong Nha là nước ngầm trên núi, có nhiều nhũ đá độc đáo. Những tảng đá độc đáo này được đặt tên theo hình dạng tự nhiên như Phật, Kỳ lân, Sư tử, ...

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Organise an exhibition of posters you have made among your group or class members. Vote for the best. 

(Tổ chức 1 cuộc triển lãm về các tấm áp phích mà bạn đã làm cùng nhóm và các bạn trong lớp. Bình chọn cho tấm đẹp nhất.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close