Ngữ âm: Stress on content words in sentences - Unit 1. Local Environment - Tiếng Anh 9 mới

Tải về

Lý thuyết Ngữ âm: Stress on content words in sentences Unit 1. Local Environment tiếng Anh 9 chương trình mới

Stress on content words in sentences

(Nhấn trọng âm vào các từ chứa nội dung trong câu)

- Trong tiếng Anh nói, các từ sau đây thường được nhấn mạnh: động từ chính, danh từ, tính từ, phó từ, từ để hỏi 'wh', trợ động từ phủ định (ví dụ: don't)

- Các từ như: đại từ, giới từ, mạo từ, liên từ, tính từ sở hữu, tobe, (ngay cả khi nó là động từ chính trong câu), và trợ động từ thường không được nhấn mạnh.

- Ví dụ:

1. The craft village lies on the river bank

(Làng nghề thủ công nằm bên bờ sông.)

2. This painting is embroidered

(Bức tranh này được thêu.)

3. What is this region famous for? 

(Khu vực này nổi tiếng về cái gì?)

4. Drums aren't made in my village

(Trống không được sản xuất ở làng của tôi.)

5. A famous artisan carved this table beautifully

(Một nghệ nhân nổi tiếng chạm chắc cái bàn này thật đẹp.)

Tải về

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close