Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59 với lời giải chi tiết. Câu 8. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài ba cạnh của tam giác là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Viết tên hình vào chỗ chấm cho thích hợp:

a)

b)

Phương pháp giải:

Điền tên của từng hình vào chỗ trống.

Đoạn thẳng thì có giới hạn ở hai đầu còn đường thẳng thì kéo dài về hai phía. 

Lời giải chi tiết:

a)

b)

Câu 6

Giải bài toán: Quãng đường từ Thủ đô về trung tâm thành phố dài 68km. Quãng đường từ trung tâm thành phố về trung tâm huyện em dài 31km. Tính quãng đường từ trung tâm huyện em đến Thủ đô (đi qua trung tâm thành phố).

Phương pháp giải:

Tính tổng độ dài quãng đường từ Thủ đô về trung tâm thành phố và từ trung tâm thành phố về trung tâm huyện em.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ trung tâm huyện em đến Thủ đô (đi qua trung tâm thành phố) là:

          68 + 31 = 99 (km)

                Đáp số: 99 km.

Câu 7

Trong hình vẽ bên có:

 

a) …… hình vuông.

b) …… hình chữ nhật.

c) …… hình tam giác.

Phương pháp giải:

Đếm số hình vuông, hình chữ nhật và hình tam giác có trong hình đã cho rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Hình vẽ bên có:

a) 1 hình vuông

b) 2 hình chữ nhật

c) 4 hình tam giác.

Câu 8

Tính chu vi hình tam giác biết độ dài ba cạnh của tam giác là 25cm; 30cm; 31cm.

Phương pháp giải:

Tìm chu vi của hình tam giác bằng cách tính tổng độ dài ba cạnh đã cho.

Lời giải chi tiết:

Chu vi của hình tam giác là:

25 + 30 + 31 = 86 (cm)

Đáp số: 86cm.

Vui học

Thời tiết thay đổi, lượng thức ăn không đủ, đoàn tuần lộc di cư từ đất nước lạnh giá Canada về vùng đồng bằng ở bờ biển Bắc Cực. Chuyến di cư dài và có nhiều con đường khác nhau. Em hãy qua sát hình và tìm con đường ngắn nhất cho đoàn tuần lộc.

Phương pháp giải:

Tìm đường gấp khúc có độ dài ngắn nhất trong các đường gấp khúc đã cho. 

Lời giải chi tiết:

Dùng thước đo đo được:

Đoạn AB = 3

Đoạn BC = 2,4

Đoạn CD = 3,1

Đoạn AM = 4,7

Đoạn MD = 3

Đoạn CN = 2,2

Đoạn ND = 1,2

Đoàn tuần lộc đi theo đường gấp khúc AMD là con đường ngắn nhất.

 HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57

    Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết giờ vào chỗ chấm dưới mỗi đồng hồ cho thích hợp ...

close