Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 24, 25 - Tuần 7 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 - Tuần 7. Luyện tập. Ki-lô-gam - Tuần 7 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của các quả cân ở đĩa cân bên phải.

- Cân đang ở vị trí thăng bằng nên cân nặng của đồ vật ở đĩa cân bên trái bằng giá trị của các quả cân vừa tìm được.

Giải chi tiết:

Túi muối nặng 2kg.

Quả dưa cân nặng 3 kg (Vì 2kg + 1kg = 3kg).

Câu 2

Điền (nặng hơn, nhẹ hơn, khoảng) vào chỗ chấm cho thích hợp:

Phương pháp giải:

Dùng các từ đã cho để điền vào chỗ trống thích hợp với từng khối lượng của các loại đồ vật.

Giải chi tiết:

Câu 3

Tính:

16kg + 7kg = ......

18kg – 5kg =  ......

8kg + 4kg = ......

17kg – 7kg = ......

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

16kg + 7kg = 23kg

18kg – 5kg = 13kg

8kg + 4kg = 12kg

17kg – 7kg = 10kg.

Câu 4

Giải các bài toán :

a) Con gà cân nặng 2kg, con ngan nặng hơn con gà 1kg. Hỏi con ngan cân nặng mấy ki-lô-gam?

b) Bao gạo to đựng 17kg gạo, bao gạo bé có ít hơn bao gạo to 5kg gạo. Hỏi bao gạo bé đựng bao nhiêu ki-lô-gam?


Phương pháp giải:

a) Muốn tìm khối lượng của con ngan ta lấy khối lượng của con gà cộng thêm với 1kg.

b) Muốn tìm khối lượng của bao gạo bé ta lấy khối lượng gạo của bao gạo to trừ đi 5kg.

Giải chi tiết:

a) Con ngan nặng số ki-lô-gam là:

2 + 1 = 3 (kg)

b) Bao gạo bé đựng được số ki-lô-gam gạo là:

17 – 5 = 12 (kg)

Đáp số: a) 3kg

             b) 12kg.

HocTot.Nam.Name.Vn

close