Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 64, 65, 66 - Tuần 18

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 64, 65, 66 - Kiểm tra học kì I - Tuần 18 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Đọc số

Viết số

Năm mươi mốt

…..

…..

75

Giải chi tiết:

Đọc số

Viết số

Năm mươi mốt

51

Bảy mươi lăm

75

Câu 2

 Số?

 

Số hạng

7

8

Số hạng

9

8

Tổng

 

 

 

Số bị trừ

16

18

Số trừ

7

9

Hiệu

 

 

Phương pháp giải:

- Tìm tổng bằng kết quả của hai số hạng cộng với nhau.Phương pháp: 

- Tìm hiệu bằng kết quả của số bị trừ trừ đi số trừ.

Giải chi tiết:

Số hạng

7

8

Số hạng

9

8

Tổng

16

16

 

Số bị trừ

16

18

Số trừ

7

9

Hiệu

9

9

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ bên dưới:

 

a) Có ….. hình tam giác

b) Có ….. hình tứ giác

Phương pháp giải:

- Đếm số hình tam giác và tứ giác có trong hình.

- Ghép hình và đếm tiếp cho đến hết.

Giải chi tiết:

Hình vẽ bên có:

a) Có 2 hình tam giác.

b) Có 4 hình tứ giác.

Câu 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 18 + 7 = 25

 

b) 45 – 29 = 26

 

Phương pháp giải:

- Thực hiện các phép tính.

- So sánh với kết quả cho trước rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Giải chi tiết:

a) 18 + 7 = 25

 Đ

b) 45 – 29 = 26

 S

45 – 29 = 26 sai vì 45 – 29 = 16

Câu 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 7\(\ell \) + 6\(\ell \) = ☐ \(\ell \)

b) 13kg – 7kg = ☐ kg

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số và giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả.

Giải chi tiết:

a) 7\(\ell \) + 6\(\ell \) = 13\(\ell \)

b) 13kg – 7kg = 6kg.

Câu 6

Tìm \(x:\)

\(\begin{array}{l}x + 27 = 72\\x =  \ldots \\x =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x + 27 = 72\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 72 - 27\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 45\end{array}\)

Câu 7

Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Việt cân nặng 32kg. Việt cân nặng hơn Nam 5kg. Hỏi Nam cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Nam cân nặng ……

Phương pháp giải:

Muốn tìm Nam cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam thì ta lấy cân nặng của Việt bớt đi 5kg.

Giải chi tiết:

Nam cân nặng số ki-lô-gam là:

32 – 5 = 27 (kg)

Đáp số: 27kg.

Câu 8

Xem tờ lịch tháng 1 năm 2019 dưới đây rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trong tháng 1:

a) Ngày 15 tháng 1 là thứ …..

b) Các ngày thứ năm là ngày 3; …..

Phương pháp giải:

Xem tờ lịch tháng đã cho rồi trả lời các câu hỏi.

Giải chi tiết:

Trong tháng 1:

a) Ngày 15 tháng 1 là thứ ba.

b) Các ngày thứ năm là ngày 3; 10; 17; 24; 31.

Câu 9

Điền số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng:

 

+

17

=

42

 

 

-

74

=

26

 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng còn thiếu ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Giải chi tiết:

Vì 42 -17 = 25; 26 + 74 = 100 nên số cần điền vào các chỗ trống lần lượt là 25 và 100.

 25

+

17

=

42

 

 100

-

74

=

26

Câu 10

Giải bài toán theo hình vẽ sau:

Phương pháp giải:

- Xác định thông tin bài toán đã cho và yêu cầu.

- Muốn tìm khối lượng của cả hai bao gạo và ngô thì ta lấy khối lượng của bao gạo cộng với khối lượng của bao ngô.

Giải chi tiết:

Cả hai bao nặng số ki-lô-gam là:

27 + 35 = 62 (kg)

Đáp số: 62kg.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close