Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 48, 49

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 31 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 48, 49 với lời giải chi tiết. Câu 8. Giải bài toán : Một kho gạo có 276 bao gạo tẻ, số bao gạo nếp ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}600 + 400 =  \ldots \\1000 - 600 =  \ldots \end{array}\)     \(\begin{array}{l}300 + 700 =  \ldots \\1000 - 700 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}200 + 500 =  \ldots \\700 - 200 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Cộng hoặc trừ với các số hàng trăm rồi viết vào tận cùng của kết quả hai chữ số 0.

Lời giải chi tiết:

600 + 400 = 1000

1000 – 600 = 400

300 + 700 = 1000

1000 – 700 = 300

200 + 500 = 700

700 – 200 = 500

 

Câu 6

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}52 - 34\\45 + 27\\938 - 615\\166 + 412\end{array}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện đặt tính và tính phép cộng, trừ trong phạm vi 1000.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{52}\\{34}\end{array}}}{{\,\,\,\,18}}\)                           \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{45}\\{27}\end{array}}}{{\,\,\,\,72}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{938}\\{615}\end{array}}}{{\,\,\,\,323}}\)                         \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{166}\\{412}\end{array}}}{{\,\,\,\,578}}\)

Câu 7

 Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

574

84

 

Số trừ

312

27

477

Hiệu

 

 

1

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu bằng cách tính phép trừ số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

Số bị trừ

574

84

478 

Số trừ

312

27

477

Hiệu

262

57

1

Câu 8

Giải bài toán : Một kho gạo có 276 bao gạo tẻ, số bao gạo nếp ít hơn số bao gạo tẻ 21 bao. Hỏi kho gạo có bao nhiêu bao gạo nếp ? 

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số bao gạo tẻ trừ đi 21.

Lời giải chi tiết:

Kho gạo có số bao gạo nếp là :

276 - 21 = 255 (bao)

Đáp số : 255 bao.

Vui học

Một ô tô chở khách dừng tại bến đỗ. Có 7 người xuống xe và 11 người lên xe. Xe tiếp tục chạy, trên xe lúc này có 28 người. Hỏi trước khi dừng tại bến đỗ vừa rồi, trên xe có bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

- Tìm số người lên xe thêm khi xe dừng lại bến.

- Tìm số người trên xe trước khi dừng lại bến.

Lời giải chi tiết:

Khi dừng lại bến đỗ, trong xe tăng thêm số người là:

      11 – 7 = 4 (người)

Trước khi dừng lại bến đỗ xe, trong xe có số người là:

     28 – 4 = 24 (người)

          Đáp số: 24 người.

Chú ý khi giải:

Cách khác, nhẩm bài toán như sau:

- Tìm số người trước khi có 11 người lên xe thêm.

- Tìm số người trước khi có 7 người xuống xe.

 HocTot.Nam.Name.Vn

  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 47, 48

    Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 31 câu 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 với lời giải chi tiết. Câu 1. Tính chu vi hình tam giác ABC ...

close