Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 52, 53 - Tuần 16 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 - Tiết 1. Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ - Tuần 16 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Đọc giờ đồng hồ đang chỉ và  buổi (sáng, trưa, chiều, tối) tương ứng.

Giải chi tiết:

Câu 2

Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp:

Phương pháp giải:

- Đọc giờ đồng hồ đang chỉ.

- Nối đồng hồ với cách đọc thích hợp.

Giải chi tiết:

Câu 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Đọc giờ đồng hồ đang chỉ theo hai cách.

Giải chi tiết:

Câu 4

Viết số vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Em thường đi học lúc ….. giờ

b) Em thường ăn trưa lúc ….. giờ.

c) Em đi học về lúc ….. giờ.

d) Em thường đi ngủ lúc ….. giờ.

Phương pháp giải:

Điền số thích hợp vào chỗ trống về thời gian em làm các hoạt động trong ngày.

Giải chi tiết:

a) Em thường đi học lúc 7 giờ.

b) Em thường ăn trưa lúc 11 giờ.

c) Em đi học về lúc 4 giờ.

d) Em thường đi ngủ lúc 9 giờ.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close