Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 32, 33 - Tuần 9 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 - Tiết 2. Luyện tập chung. Tìm một số hạng trong một tổng - Tuần 9 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

\(\begin{array}{l}30 + 5 =  \ldots \\9 + 40 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}47 + 6 =  \ldots \\54 + 8 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}15 + 5 =  \ldots \\4 + 26 =  \ldots \end{array}\)

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

30 + 5 = 35

9 + 40 = 49

47 + 6 = 53

54 + 8 = 62

15 + 5 = 20

4 + 26 = 30

 

Câu 2

 Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Số hạng

35

27

8

 

Số hạng

17

43

 

26

Tổng

 

 

18

46

Phương pháp giải:

- Tìm tổng bằng cách lấy hai số hạng đã cho cộng với nhau.

- Muốn tìm số hạng còn thiếu ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.  

Giải chi tiết:

Số hạng

35

27

8

20

Số hạng

17

43

10

26

Tổng

52

70

18

46

Câu 3

Tìm \(x:\)

\(x + 5 = 8\)

\(x + 7 = 10\)  

\(x + 6 = 18\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng trong một tổng thì ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x + 5 = 8\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 8 - 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 3\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x + 7 = 10\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 - 7\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 3\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x + 6 = 18\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 18 - 6\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 12\end{array}\)

Câu 4

 Giải bài toán: Nhà Ba có 25kg gạo, đã ăn hết 12kg. Hỏi nhà Ba còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Muốn tìm nhà Ba còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo thì ta lấy khối lượng ki-lô-gam gạo ban đầu trừ đi 12kg đã ăn hết.

Giải chi tiết:

Nhà Ba còn lại số ki-lô-gam gạo là:

25 – 12 = 13 (kg)

Đáp số: 13kg.

Vui học

Làm thơ không được, Mít Đặc quyết định theo học hội họa. Thế là Mít Đặc đến nhà Thuốc Nước xin học. Tin Mít Đặc có thể vẽ nên Thuốc Nước đã cho Mít Đặc 1 cây bút và 1\(l\) màu đỏ hồng, 3\(l\) màu xanh thẫm, 2\(l\) màu xanh nhạt, 1\(l\) màu da cam. Mít Đặc chăm chỉ vẽ, đầu tiên cậu vẽ Tịt Mũi với cái mũi đỏ hồng, đôi tai xanh nhạt, đôi môi xanh thẫm và đôi mắt màu da cam, chẳng khác gì một bù nhìn trông dưa. Tiếp đó, Mít Đặc vẽ chân dung Thuốc Viên với cái ống nhiệt kế ở chỗ mũi, Viên Đạn đang cưỡi chó, Thuốc Nước với đôi tai dài…Mít Đặc khoái chí lắm, nhưng sau khi xem chân dung cậu vẽ, các bạn tức quá làm đổ cả 4 lọ màu. Hỏi Thuốc Nước đã mất bao nhiêu lít màu khi tin Mít Đặc có thể vẽ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số lít màu Thuốc Nước đã cho Mít Đặc thì ta tính tổng số lít màu của bốn màu hồng, xanh thẫm, màu xanh nhạt và da cam.

Giải chi tiết:

  Thuốc Nước đã mất số lít màu khi tin Mít Đặc có thể vẽ là:

1 + 3 + 2 + 1 = 7 (lít)

Đáp số: 7 lít.

Em có biết: Làm thơ không được, vẽ cũng không đẹp nhưng Mít Đặc không nản chí mà tiếp tục khám phá âm nhạc, thiên văn học,…Em cũng thế nhé, hãy khám phá khả năng của mình và đừng bao giờ nản chí.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close