Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 57, 58, 59, 60 - Tuần 17 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58, 59, 60 - Tiết 2. Ôn tập về phép cộng và phép trừ, hình học và đo lường - Tuần 17 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết kết quả vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}13 - 6 + 8 =  \ldots \\7 + 5 - 9 =  \ldots \\17 - 8 + 6 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}7 + 9 - 12 =  \ldots \\14 + 6 - 17 =  \ldots \\51 + 18 - 40 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}43 + 7 - 21 =  \ldots \\6 + 4 - 8 =  \ldots \\12 - 3 + 8 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

13 – 6 + 8 = 7 + 8 = 15

7 + 5 – 9 = 12 – 9 = 3

17 – 8 + 6 = 9 + 6 = 15

7 + 9 – 12 = 16 – 12 = 4

14 + 6 – 17 = 20 – 17 = 3

51 + 18 – 40 = 69 – 40 = 29

43 + 7 – 21 = 50 – 21 = 29

6 + 4 – 8 = 10 – 8 = 2

12 – 3 + 8  = 9 + 8 = 17

Câu 2

 a) Viết tên các hình vào chỗ chấm (theo mẫu):

b) Vẽ các đoạn thẳng có độ dài lần lượt là: 5cm; 7cm; 1dm.

Phương pháp giải:

- Điền tên các hình vào chỗ trống thích hợp.

- Dùng thước và bút chì vẽ đoạn thẳng với độ dài đã cho.

Giải chi tiết:

a)

 

b)

Câu 3

a) Quan sát ba chiếc cân rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

b) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

a)

b)

Câu 4

Điền số thích hợp để hoàn chỉnh tờ lịch tháng 4 dưới đây:

 

Xem lịch rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

Tháng 4 có ….. ngày

Các ngày thứ bảy trong tháng 4 là ngày: …..

Ngày  30 tháng 4 vào thứ …..

Phương pháp giải:

Đếm xuôi, bắt đầu từ thứ sáu, ngày 1 tháng 4 rồi điền vào chỗ trống trong bảng.

Từ tờ lịch vừa hoàn thành, xem rồi trả lời các câu hỏi.

Giải chi tiết:

a)

 

b)

Tháng 4 có 30 ngày.

Các ngày thứ bảy có trong tháng 4 là ngày: 2; 9; 16; 23; 30.

Ngày 30 tháng 4 vào thứ bảy.

Vui học

Bạn Quỳnh có 6 quả bóng gồm ba màu xanh, đỏ, vàng theo thứ tự từ ít đến nhiều. Em tính số quả bóng theo từng màu.

Phương pháp giải:

- Tìm ba số khác nhau nào có tổng bằng 6.

- Sắp xếp các số vừa tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, tương ứng với các màu xanh, đỏ, vàng.

Giải chi tiết:

Ta có: 1 + 2 + 3 = 6.

Vì 1 < 2

 HocTot.Nam.Name.Vn

close