Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 25, 26 - Tuần 7 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25, 26 - Tiết 2. 6 cộng với một số: 6 + 5. 26 + 5 - Tuần có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Phương pháp giải:

Đọc cân nặng kim đồng hồ đang chỉ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống. 

Giải chi tiết:

Câu 2

Viết kết quả vào chỗ chấm cho thích hợp:

a)

\(\begin{array}{l}6 + 5 =  \ldots \\5 + 6 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}6 + 8 =  \ldots \\8 + 6 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}6 + 9 =  \ldots \\9 + 6 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}6 + 6 =  \ldots \\6 + 0 =  \ldots \end{array}\)

b) 12kg + 6kg – 4kg = ......

19kg – 7kg + 3kg =......

a) Thực hiện phép cộng 6 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Thực hiện phép tính từ trái sang phải với các số rồi viết đơn vị ki-lô-gam vào kết quả.

Phương pháp giải:

a) Thực hiện các phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải, chú ý đơn vị đo.

Giải chi tiết:

a)

6 + 5 = 11

5 + 6 = 11

6 + 8 = 14

8 + 6 = 14

6 + 9 = 15

9 + 6 = 15

6 + 6 = 12

6 + 0 = 6

b) 12kg + 6kg – 4 kg = 18kg – 4kg = 14kg.

19kg – 7kg + 3kg = 12kg + 3kg = 15kg

Câu 3

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

36 và 5

46 và 8

66 và 7

26 và  9

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Lấy hai số hạng đã cho, viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các chữ số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{36}\\5\end{array}}}{{\,\,\,\,\,41}}\)      \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{46}\\8\end{array}}}{{\,\,\,\,\,54}}\)   
\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{66}\\7\end{array}}}{{\,\,\,\,\,73}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{26}\\9\end{array}}}{{\,\,\,\,\,35}}\)

Câu 4

Giải bài toán: Em Việt nặng 36kg, anh Khuê nặng hơn em Việt 8kg. Hỏi anh Khuê cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Muốn tìm cân nặng của anh Khuê ta lấy cân nặng của Việt cộng thêm 8kg.

Giải chi tiết:

Anh Khuê nặng số ki-lô-gam là:

36 + 8 = 44 (kg)

Đáp số: 44kg.

Vui học

Một hôm, Mít Đặc gọi các bạn lại và đọc thơ mình sáng tác tặng các bạn, nhưng nghe xong ai cũng tức giận. Để các bạn bớt tức giận, Mít Đặc rủ các bạn đến công viên thành phố Hoa để chơi bập bênh. Biết rằng Mít Đặc, Biết Tuốt, Nhanh Nhảu, Ngộ Nhỡ lần lượt có cân nặng là 29kg, 30kg, 34kg, 33kg. Cứ hai bạn tạo thành một đôi ngồi ở một bên của bập bênh. Hãy giúp Mít Đặc sắp đôi các bạn để bập bênh có thể thăng bằng và chơi vui nhé.

Phương pháp giải:

Tính tổng giá trị của hai số bất kì sao cho tạo thành các phép tính có giá trị bằng nhau.

Giải chi tiết:

  Ta có: 29kg + 34kg = 63kg

             30kg + 33kg = 63kg

Vây đội 1 gồm Mít Đặc và Nhanh Nhảu; đội 2 gồm Biết Tuốt và Ngộ Nhỡ.

Em hãy tìm đọc truyện “Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn” để biết hình dáng thật sự của các nhân vật này nhé.

 HocTot.Nam.Name.Vn

close